Léim chuig ábhar

Tabhair beagán gach uair a óstálann tú

Tabhair síntiús chun cabhrú le daoine a bhfuil tionchar ag tubaistí, coimhlint, nó tinneas criticiúil orthu.
“Cuimhneoidh mé ar gach mionsonra den turas mar thaitin sé an oiread sin liom.”
Victoria
·
Aoi Make-A-Wish®
“Ní féidir liom a rá go raibh an tuairim céanna agam maidir le céard is baile ann sular tharla an tine. I mo thuairim, is ionann an baile agus an áit a bhfuil do theaghlach. Is féidir leat do bhaile a dhéanamh in áit ar bith.”
Michelle
·
Aoi Tithe Oscailte
“Tugann an clár seo deis don teaghlach díriú ar fholláine a nduine muinteartha seachas a bheith buartha faoi conas a íocfaidh siad as lóistín? Conas is féidir linn a bheith gar dó nó di?”
Meredith
·
Fisher House Foundation

Conas a oibríonn síntiúis

1
Roghnaigh an méid a thabharfaidh tú
Inis dúinn cén céatadán ar mian leat go mbainfí go huathoibríoch as gach íocaíocht é.
2
Téann 100% chuig eagraíochtaí neamhbhrabúis
Baineann siad úsáid as na cistí chun cabhrú le daoine atá i ngátar tithíocht shealadach a fháil.
3
Tuilleadh eolais faoin tionchar
Faigh nuashonruithe rialta ar an gcaoi ar chuidigh do ranníocaíocht.

Cabhraíonn do shíntiúis le tithíocht a chur ar fáil do dhaoine nuair is mó a theastaíonn sí uathu

50,000+

Daoine ar cabhraíodh leo go dtí seo
Tríd an ardán Tithe Oscailte, tá a dtithe tugtha saor in aisce ag óstaigh do dhaoine aslonnaithe, oibrithe faoisimh, dídeanaithe, agus daoine eile nach iad. Ach ní féidir le gach duine óstáil a dhéanamh saor in aisce.

An fáth a bhfuil óstaigh ag tabhairt tabhartas

“Tá nia den scoth agam ag a bhfuil riocht sláinte neamhchoitianta agus tá a fhios agam gur chabhraigh sé go mór lena theaghlach nuair a bhí orthu taisteal ón mbaile agus iad in ann fanacht áit éigin saor in aisce.”
Annette, óstach in New Castle, CO
“Oibrím i gclinic ailse agus tuigim an gá práinneach a bhíonn ann le tithíocht éigeandála agus le cineáltas ó strainséirí!”
Aurora, óstach in Santa Clara, CA
“Féachaim air seo mar bhealach chun na bronntanais iomadúla agus an tacaíocht mhór a fuaireamar ónár pobal agus m'fhear céile ag téarnamh ó ailse Chéim 4 a aisíoc leis an bpobal.”
Tess, óstach in Port Townsend, WA
“Tá a fhios agam féin an dóigh atá sé a bheith gan áit chodlata, dá bhrí sin, is mian liom anois a bheith in ann cabhrú leo siúd atá sa chás céanna”
Adam, óstach i Sléibhte North Carolina
“Bhí leoicéime orm ó aois 12 go 28, agus b'éigean dom na céadta míle a thaisteal ó mo bhaile chun cóir leighis a fháil. Am deacair agus tubaisteach ó thaobh airgid de a bhí ann do mo thuismitheoirí. Tá áthas orm an deis a bheith agam cabhrú le duine eile. ”
Judy, óstach in Santa Maria, CA
“Bhí mo sheacht sáith den saol dian agus de thubaistí nádúrtha agam. Seo bealach maith chun lámh chuidithe a thairiscint don chéad duine eile. ”
Gary, óstach in Talent, OR
“Tá nia den scoth agam ag a bhfuil riocht sláinte neamhchoitianta agus tá a fhios agam gur chabhraigh sé go mór lena theaghlach nuair a bhí orthu taisteal ón mbaile agus iad in ann fanacht áit éigin saor in aisce.”
Annette, óstach in New Castle, CO
“Oibrím i gclinic ailse agus tuigim an gá práinneach a bhíonn ann le tithíocht éigeandála agus le cineáltas ó strainséirí!”
Aurora, óstach in Santa Clara, CA
“Féachaim air seo mar bhealach chun na bronntanais iomadúla agus an tacaíocht mhór a fuaireamar ónár pobal agus m'fhear céile ag téarnamh ó ailse Chéim 4 a aisíoc leis an bpobal.”
Tess, óstach in Port Townsend, WA
“Tá a fhios agam féin an dóigh atá sé a bheith gan áit chodlata, dá bhrí sin, is mian liom anois a bheith in ann cabhrú leo siúd atá sa chás céanna”
Adam, óstach i Sléibhte North Carolina
“Bhí leoicéime orm ó aois 12 go 28, agus b'éigean dom na céadta míle a thaisteal ó mo bhaile chun cóir leighis a fháil. Am deacair agus tubaisteach ó thaobh airgid de a bhí ann do mo thuismitheoirí. Tá áthas orm an deis a bheith agam cabhrú le duine eile. ”
Judy, óstach in Santa Maria, CA
“Bhí mo sheacht sáith den saol dian agus de thubaistí nádúrtha agam. Seo bealach maith chun lámh chuidithe a thairiscint don chéad duine eile. ”
Gary, óstach in Talent, OR
“Tá nia den scoth agam ag a bhfuil riocht sláinte neamhchoitianta agus tá a fhios agam gur chabhraigh sé go mór lena theaghlach nuair a bhí orthu taisteal ón mbaile agus iad in ann fanacht áit éigin saor in aisce.”
Annette, óstach in New Castle, CO
“Oibrím i gclinic ailse agus tuigim an gá práinneach a bhíonn ann le tithíocht éigeandála agus le cineáltas ó strainséirí!”
Aurora, óstach in Santa Clara, CA
“Féachaim air seo mar bhealach chun na bronntanais iomadúla agus an tacaíocht mhór a fuaireamar ónár pobal agus m'fhear céile ag téarnamh ó ailse Chéim 4 a aisíoc leis an bpobal.”
Tess, óstach in Port Townsend, WA

Cé leis a bhfuil tú ag cabhrú

Éist le daoine a raibh tithíocht shealadach ag teastáil uathu.
“Is deis an-mhaith é seo chun difríocht a dhéanamh do dhuine a bhfuil deis ag teastáil uathu le smaoineamh, nó a bhfuil spás uathu chun athmhachnamh a dhéanamh ar an gcéad rud eile.”
Laura, aoi i gCathair Mheicsiceo · Faigh tuilleadh eolais maidir le fóirithint tubaiste
“Bímid ag cócaráil agus ag ithe in éineacht. Tá sé cosúil le mo theaghlach féin. ”
“Is cinnte go mothaím níos mó ar mo shuaimhneas agus mé i dteach duine eile.”
Ashlee, aoi in Salt Lake City · Faigh tuilleadh eolais maidir le fanacht leighis

Ár ngealltanas

Táimid féin ag bronnadh freisin
I mbliana amháin, tá Airbnb ag infheistiú os cionn $20 milliún chun cabhrú le daoine a dteastaíonn tithíocht uathu, lena n-áirítear deontais d'eagraíochtaí neamhbhrabúis ar nós Fondúireacht Make-A-Wish® agus an Coiste Tarrthála Idirnáisiúnta.
Tá réitigh á gcruthú againn
Tá foireann saineolaithe againn sna hearnálacha neamhbhrabúis agus teicneolaíochta atá ag obair ar ardán na dTithe Oscailte a fhorbairt. Clúdaíonn Airbnb na costais oibriúcháin go léir chun é sin a dhéanamh.
Ní thógaimid sciar de
Téann do chuid ranníocaíochtaí chuig eagraíochtaí iontaofa neamhbhrabúis a chabhraíonn le daoine teacht ar thithíocht. Clúdaímid gach táille próiseála Airbnb, le go rachaidh do shíntiús ar fad ina dtreo siúd a dteastaíonn sé uathu.

Buail lenár gcomhpháirtithe

Oibrímid le cuid de na príomheagraíochtaí neamhbhrabúis is mó cáil ar domhan chun tithíocht shealadach a chur ar fáil dóibh siúd a dteastaíonn sí uathu.
An Coiste Tarrthála Idirnáisiúnta
Eagraíocht neamhbhrabúis a chuidíonn le dídeanaithe a saol a atógáil trí thacaíocht, tithíocht agus oideachas a thairiscint.
Cancer Support Community
Líonra domhanda eagraíochtaí neamhbhrabúis atá tiomanta d'eolas, acmhainní agus pobal a chur ar fáil do na milliúin duine a mbíonn tionchar ag ailse orthu.
All Hands and Hearts
Eagraíocht idirnáisiúnta fóirithinte anachaine a thugann aghaidh ar riachtanais na bpobal a mbíonn tionchar ag tubaistí nádúrtha orthu.
Cór na Trócaire
Foireann dhaonnúil dhomhanda atá ag obair chun beatha a shábháil le linn tubaistí nádúrtha agus géarchéimeanna chun cabhrú le pobail teacht ar ais níos tapúla agus níos láidre.

Freagraí ar do cheisteanna

Nach féidir leat do cheist anseo a fháil anseo? Tabhair cuairt ar an Ionad Cabhrach
An bhfuil tabhartais inasbhainte roimh cháin?
Maidir le hóstach a íocann cáin ioncaim sna Stáit Aontaithe, tá tabhartais in-asbhainte ó thaobh cánach de a mhéid is féidir a cheadú faoi dhlí cánach na Stát Aontaithe mar ranníocaíocht charthanachta don Chiste Tithe Oscailte, atá lonnaithe i gCiste Tabhartais PayPal. Is carthanas é Ciste Íocaíochta PayPal atá díolmhaithe ó cháin ioncaim fheidearálaigh na Stát Aontaithe (501 (c) (3) carthanas). Maidir le hóstaigh atá ina gcónaitheoirí fioscacha i Meicsiceo, tá tabhartais in-asbhainte ó thaobh cánach de faoi Chonradh SAM / Meicsiceo chun Cánachas Dúbailte a Sheachaint, nuair a chomhlíontar na coinníollacha infheidhme go léir. Táimid ag obair chun tabhartas a dhéanamh in-asbhainte ó thaobh cánach de do na hóstaigh i dtíortha eile, agus cuirfimid ar an eolas thú nuair atá scéala nua againn faoi do shuíomh.
An féidir liom méid mo shíntiúis a athrú tar éis dom é a chlárú?
Is ea. Is féidir leat do chéatadán tabhartais a athrú nó diúltú do thabhartas a thabhairt ag am ar bith ó do Dheais Óstaigh. Beidh tú in ann méid an tsíntiúis a athrú go dtí go mbeidh Airbnb tar éis tús a chur leis an íocaíocht áirithinte, lá amháin tar éis don aoi seiceáil amach go hiondúil.
Cé hiad na heagraíochtaí neamhbhrabúis a gheobhaidh mo shíntiús?
Tacóidh do thabhartas le heagraíochtaí neamhbhrabúis a nascann daoine le tithíocht shealadach nuair a bhíonn siad ag taisteal mar gheall ar choimhlint, tubaiste, cóir leighis, nó faoiseamh. Is saineolaithe a bhfuil cáil dhomhanda orthu ina réimsí féin iad na heagraíochtaí sin, lena n-áirítear Mercy Corps agus an Cancer Support Community. Tuilleadh eolais faoin dream a bhainfeadh leas as do thabhartais ag airbnb.com/openhomes.
Conas a chabhraíonn mo shíntiús le lóistín a chur ar fáil do dhaoine a dteastaíonn sé uathu?
Déantar na milliúin duine ar fud an domhain a easáitiú óna dtithe mar gheall ar choinbhleacht agus ar thubaiste, nó ní mór dóibh taisteal le haghaidh cúram leighis—agus is féidir le costais bac mór a chur ar thithíocht éigeandála a fháil. Tá breis agus 50,000 duine nasctha le cóiríocht shealadach, saor in aisce ag ardán Tithe Oscailte cheana féin. Trí thabhartas a thabhairt, tá tú ag cabhrú lenár gcomhpháirtithe pobail chun tuilleadh tithíochta a chur ar fáil saor in aisce dóibh siúd is mó a dteastaíonn sí uathu.
Conas is féidir liom an nuacht is déanaí a fháil faoi mo shíntiús?
Feicfidh tú cá mhéad atá tugtha agat i do Dheais Óstaigh, atá ar fáil duit am ar bith ag airbnb.com/óstáil. Ina theannta sin, seolfaimid ríomhphoist chugat ó am go ham maidir leis an tionchar atá agat, lena n-áirítear tuairisc bhliantúil ar shíntiúis.
An féidir liom tabhartas a thabhairt?
Is féidir le hóstaigh sna Stáit Aontaithe agus i roinnt tíortha eile tosú ag tabhairt tabhartas inniu. Táimid ag obair chun tabhartais a chur ar fáil i níos mó tíortha le himeacht ama. Mura bhfuil tú in ann tabhartas a thabhairt faoi láthair ar airbnb.com/openhomes/donations, tar ar ais amach anseo.