Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Polasaí pobail

Gráin, ciapadh agus leatrom a chomhrac

Táimid ag iarraidh go mbeidh tréimhsí fanachta agus Eispéiris ag ár nÓstaigh agus aíonna nach mbeidh ciapadh nó leithcheal ag baint leo.

An méid nach gceadaímid

  • Bulaíocht agus ciapadh: Níor chóir go mbeadh ar aon duine drochiompar ar bith a fhulaingt, amhail bulaíocht, cibearbhulaíocht, ciapadh nó stalcaireacht.
  • Diúltú seirbhíse ar bhonn leithcheala: Ní fhéadfaidh óstaigh seirbhís a dhiúltú d’aíonna toisc go mbaineann an t-aoi le grúpa nó catagóir, amhail cine nó reiligiún, mar a mhínítear inár bPolasaí Neamhleithcheala.
  • Caitheamh le daoine go difriúil leithchealach: Níor chóir d’Óstaigh caitheamh le haoi ar bhealach difriúil toisc go bhfuil an t-aoi mar chuid de ghrúpa cosanta, nó níor chóir go mbeadh rialacha difriúla i bhfeidhm maidir leo.
  • Caint chontúirteach: Níor chóir go mbeadh ar aon duine caint a iarrann go ndéanfaí díobháil do dhuine aonair, nó caint a dhéanann duine aonair a dídhaonnú, nó a mhaíonn go bhfuil duine aonair ina bhagairt nó ina chontúirt fhisiciúil do dhaoine eile toisc go mbaineann an duine sin le grúpa cosanta.
  • Maslaí, fuathchaint, nó caint dhímheasúil: Níor cheart go mbeadh ar aon duine caint chlaonta a fhulaingt, caint a chaitheann anuas ar dhuine toisc go bhfuil sé nó sí mar chuid de ghrúpa cosanta, mar shampla drochmheas, samhnas, nó easnaimh fhisiciúla, mheabhracha nó mhorálta.
  • Seanaimneacha nó an inscne mhícheart a úsáid: Níor cheart an t-ainm ná na forainmneacha a bhíodh in úsáid ag daoine trasinscneacha roimh an aistriú a thabhairt orthu má insíonn siad do dhaoine eile go bhfuil cinn dhifriúla in úsáid anois.
  • Teanga indíreach nó mioniompar bagrach: Níor cheart go gcuirfidh aon fhrásaí a bhfuil steiréitíopaí sochaíocha fréamhaithe go domhain iontu a chaitheamh i dtreo aon duine toisc go bhfuil siad mar chuid de ghrúpa cosanta.
  • Íomhánna, siombailí nó rudaí a bhfuil fuath, leithcheal iontu nó atá ionsaitheach: Níor cheart go mbeadh ar aon duine aon rud a fhulaingt a bhaineann le híomhánna a léiríonn dímheas ar reiligiún nó cultúr, íomhánna ina bhfuil teanga mhaslach/indíreach, nó siombailí, lógónna, nó manaí a bhaineann le grúpaí antoisceacha nó fuathghrúpaí.

Táimid anseo chun cabhrú leat

Má fheiceann tú aon iompar nó má thagann tú ar aon iompar a thagann salach ar ár bpolasaithe, cuir é sin in iúl dúinn.

Cé nach gclúdaíonn na treoirlínte seo gach cás féideartha, tá siad deartha chun treoir ghinearálta ar pholasaithe pobail Airbnb a chur ar fáil.

Ar chuidigh an mhír seo?

Míreanna gaolmhara

Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
Logáil isteach nó cláraigh