Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Polasaí pobail

Ábhar srianta

Agus muid ag smaoineamh ar gach ball dár bpobal, cuirimid srian ar ábhar áirithe ar líne. Baineann sé seo le cur síos ar áiteanna fanachta agus Eispéiris agus le híomhánna díobh. Tugann an leathanach seo treoir ghinearálta ar pholasaithe pobail Airbnb agus ní chlúdaíonn sé gach cás a d'fhéadfadh titim amach.

Nuair a phostálann tú ábhar ar Airbnb, aontaíonn tú cloí lenár bPolasaí Ábhair.

Nóta

Coimeádaimid an ceart againn féin aon ábhar a sháraíonn ár bPolasaí Ábhair a bhaint, go hiomlán nó i bpáirt. I gcás sáruithe arís agus arís eile nó sáruithe tromchúiseacha, d'fhéadfaimis srian a chur ar an gcuntas Airbnb a bhaineann leis, é a chur ar fionraí nó é a bhaint freisin.

Na rudaí a cheadaímid

Ábhar nochta agus ábhar ina bhfuil claontagairtí gnéis i liostú, agus an t -ábhar sin réamhnochta: Ceadaímid saothar ealaíne nochta áirithe, ábhar áirithe ina bhfuil claontagairtí gnéis, nó nithe lena mbaineann téamaí gnéasacha fad is nach gcuirfear an fanacht nó an t-eispéireas ar fáil do dhuine ar bith faoi bhun 18 mbliana d’aois agus fad is a nochtfar sa chur síos ar an liostú go bhfuil sé ann.

Níor cheart go mbainfí siar as aíonna nó níor cheart go mbeadh siad míchompordach mar gheall ar ábhar do dhaoine fásta nach raibh siad ag súil leis le linn áirithint Airbnb. Cuireann ár nIonad Acmhainní comhairle ar fáil maidir le leathanach liostaithe spéisiúil a chruthú.

Rudaí nach gceadaímid

 • Ábhar lena ndéantar sárú: Aon ábhar a sháraíonn ár bPolasaí Ábhair nó ár bPolasaí Cóipchirt.
 • Ábhar foréigneach nó grafach i lóistín: Níor chóir d’Óstaigh íomhánna a thaispeáint ar a léirítear díobháil choirp i spásanna a chomhroinntear le haíonna mura bhfuil tábhacht stairiúil nó chultúrtha ag baint leo. Caithfear taispeáint ábhair den sórt sin a chur in iúl i scríbhinn sa chur síos ar an liostú.
 • Ábhar foréigneach nó grafach sa chur síos ar an liostú: Níor cheart d'Óstaigh íomhánna de dhíobháil choirp a chur sa chur síos ar a liostú.
 • Ábhar gáirsiúil ar Airbnb: Ní cheadaítear íomhánna gáirsiúla (grianghraif nó físeáin) ar Airbnb. Ceadaítear roinnt íomhánna ina bhfuil claontagairtí gnéis agus roinnt saothar ealaíne gáirsiúil, ina bhfuil claontagairtí gnéis nó ina bhfuil daoine nochta ar mheáin seachas grianghraif nó físeáin (m.sh. pictiúir phéinteáilte, dealbha, srl.) ar Airbnb má úsáidtear iad chun earraí, a bhfuil téamaí gnéis leo a gheofar i Liostú nó in Eispéireas, a nochtadh.
 • Caint gháirsiúil: Níl cead ag Óstaigh teanga ó bhéal nó i scríbhinn atá beartaithe le haghaidh macnais, nó a chuimsíonn gníomhartha gnéis nó a thagraíonn do ghníomhartha gnéis, a thaispeáint nó a úsáid.

  An dteastaíonn cabhair uait?

  Má fheiceann tú aon iompar nó má thagann tú ar aon iompar a thagann salach ar ár bpolasaithe, cuir é sin in iúl dúinn.

  Ar chuidigh an mhír seo?

  Míreanna gaolmhara

  Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
  Logáil isteach nó cláraigh