Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Polasaí pobail
Aoi

An mbeidh feidhm ag an bPolasaí um Imthosca Maolaitheacha maidir le m'áirithint le linn phaindéim COVID-19?

Leid: Caithfidh tú coinníollacha áirithe a chomhlíonadh chun áirithint a chur ar ceal faoinár bPolasaí um Imthosca Maolaitheacha, ach is féidir leat áirithint a chur ar cheal i gcónaí de réir pholasaí cealaithe d’óstaigh. Agus áiteanna le fanacht á gcuardach agat, bain úsáid as scagaire na Solúbthachta cealaithe chun cuidiú leat an fanacht is mó a oireann duit a roghnú.

Inár mír oifigiúil mínítear go mion conas a fheidhmíonn an Polasaí um Imthosca Maolaitheacha maidir le cealuithe mar gheall ar COVID-19.

Seo achoimre chun cabhrú leat a fháil amach an bhfuil d’áirithint incháilithe.

Má rinne tú áirithint ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin, beidh d’áirithint incháilithe más fíor gach ceann díobh seo a leanas

  • Tá an dáta don tseiceáil isteach laistigh de na 45 lá atá amach romhainn
  • agus níor chuir tú ar ceal í
  • agus níor sheiceáil tú isteach ann cheana
  • agus tá an phaindéim ag cur cosc ort d’áirithint a chríochnú

Más fíor an méid sin, is féidir leat í a chur ar ceal tú féin agus tabharfar roghanna duit maidir le cealú agus le haisíocaíochtaí le linn an phróisis. Le háirithint a chur ar ceal faoin bpolasaí, beidh ort a dhoiciméadú nó a fhianú nach féidir leat d'áirithint a chríochnú mar gheall ar COVID-19.

Má rinne tú áirithint tar éis an 14 Márta 2020, beidh d’áirithint incháilithe más fíor gach ceann díobh seo a leanas

  • Tá an dáta don tseiceáil isteach laistigh de na 14 lá atá amach romhainn
  • agus níor chuir tú ar ceal í
  • agus níor sheiceáil tú isteach ann cheana
  • agus tá tú féin nó aoi eile i do chomhluadar taistil tinn faoi láthair le COVID-19

Más fíor na rudaí sin go léir, is féidir leat an áirithint a chur ar ceal trí theagmháil a dhéanamh lenár bhfoireann tacaíochta pobail. Iarrfaimid ort é seo a dheimhniú le cáipéisíocht (amhail toradh tástála COVID-19), má cheadaítear sin go dlíthiúil. Cuirfear bac sealadach ar do chuntas áirithintí nua a dhéanamh, agus cuirfear aon áirithintí atá le teacht laistigh de na 14 lá amach romhainn ar ceal.

Mura bhfuil tú incháilithe agus má chuireann tú an áirithint ar ceal, socrófar d’aisíocaíocht de réir pholasaí cealaithe d’óstaigh, agus taispeánfaimid méid d'aisíocaíochta sula ndeimhneoidh tú an cealú. Sa chás seo, scaoilfear eisíocaíochtaí d'óstaigh agus aisíocaíochtaí d'aíonna de réir pholasaí cealaithe an óstaigh lenar aontaigh tú nuair a rinne tú an áirithint.

Nod leat: Nuair a chuirtear áirithint ar ceal, scaoileann Airbnb aon eisíocaíocht atá dlite don óstach agus aon aisíocaíocht atá dlite don aoi de réir pholasaí cealaithe an óstaigh. Ar an ábhar sin, ní dhéanfar athmhachnamh ar áirithintí a cuireadh ar ceal sular fógraíodh an clúdach nó sular cuireadh fad leis.

Roghanna breise mura bhfuil d’áirithint incháilithe

Má tá do chuid pleananna solúbtha, d’fhéadfá smaoineamh freisin ar oibriú le d’óstach chun an áirithint a athrú go dtí dáta níos déanaí.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d’óstach freisin chun aisíocaíocht bhreise a iarraidh, agus má aontaíonn sé nó sí, is féidir leis nó léi úsáid a bhaint as an Ionad Réitigh chun airgead a aistriú chugat go sábháilte.

Má tá d'áirithint curtha ar ceal agat cheana féin nó má tú i ndiaidh seiceáil isteach, is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár bhfoireann tacaíochta pobail chun cúnamh a fháil.

Tabhair faoi deara go bhfuil polasaithe éagsúla i bhfeidhm maidir le háirithintí inmheánacha ar mhórthír na Síne agus maidir le háirithintí Luxe nó Luxury Retreats.

Ar chuidigh an mhír seo?

Míreanna gaolmhara

Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
Logáil isteach nó cláraigh