Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  An bhfuil feidhm ag an bpolasaí um imthosca maolaitheacha maidir le m'áirithint le linn phaindéim COVID-19?

  Inár mír oifigiúil mínítear go mion conas atá feidhm ag an bpolasaí um imthosca maolaitheacha ar chealuithe mar gheall ar COVID-19. Seo achoimre chun cabhrú leat a fháil amach an bhfuil d’áirithint incháilithe.

  Beidh d’áirithint incháilithe má bhíonn gach ceann díobh seo a leanas fíor

  • Rinne tú an áirithint ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin
   • agus tá an dáta don tseiceáil isteach idir an lá amárach agus an 15 Meán Fómhair 2020
   • agus níor chuir tú an áirithint ar ceal
   • agus níor sheiceáil tú isteach cheana
   • agus ní féidir leat d’áirithint a chríochnú mar gheall ar an bpaindéim

  Má bhíonn gach ceann díobh sin fíor, is féidir leat í a chur ar ceal tú féin agus tabharfar roghanna duit maidir le cealú agus aisíocaíochtaí le linn an phróisis. Le háirithint a chur ar ceal faoin bpolasaí, beidh ort a dhoiciméadú nó a fhianú nach féidir leat d'áirithint a chríochnú mar gheall ar COVID-19.

  Nóta: Má tá tú tinn le COVID-19, is féidir leat an áirithint a chur ar ceal faoin bpolasaí beag beann ar shonraí d'áirithinte trí theagmháil a dhéanamh lenár bhfoireann tacaíochta pobail. Iarrfar ort é seo a dheimhniú le doiciméid.

  Ní bheidh d’áirithint incháilithe má bhíonn sí á cur ar ceal agat mar gheall ar COVID-19 agus má bhíonn ceann ar bith díobh seo a leanas fíor

  • Rinneadh an áirithint i ndiaidh an 14 Márta 2020
  • Tá an dáta don tseiceáil isteach i ndiaidh an 15 Meán Fómhair 2020
  • Tá sí curtha ar ceal cheana féin
  • Sheiceáil tú isteach cheana féin

  Mura bhfuil tú incháilithe agus má chuireann tú an áirithint ar ceal, socrófar d’aisíocaíocht de réir pholasaí cealaithe d’óstaigh, agus taispeánfaimid méid d'aisíocaíochta sula ndeimhneoidh tú an cealú. Sa chás seo, scaoilfear eisíocaíochtaí óstach agus aisíocaíochtaí aíonna de réir pholasaí cealaithe an óstaigh lenar aontaigh tú nuair a bhí áirithint á déanamh agat.

  Nóta: Nuair a chuirtear áirithint ar ceal, scaoileann Airbnb aon eisíocaíocht atá dlite don óstach agus aon aisíocaíocht atá dlite don aoi de réir pholasaí cealaithe an óstaigh. Ar an ábhar sin, ní dhéanfar athbhreithniú ar áirithintí a cuireadh ar ceal sular fógraíodh nó sular leathnaíodh an clúdach.

  Roghanna breise mura bhfuil d’áirithint incháilithe

  Má bhíonn do phleananna solúbtha, b’fhéidir go smaoineofá ar oibriú le d’óstach chun an áirithint a athrú go dáta níos déanaí.

  Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d’óstach freisin chun aisíocaíocht bhreise a iarraidh, agus má aontaíonn sé nó sí, is féidir leis nó léi an tIonad Réitigh a úsáid chun airgead a aistriú chugat go sábháilte.

  Tuilleadh sonraí

  Leanaimid le monatóireacht a dhéanamh ar phaindéim COVID-19 agus tá sé beartaithe againn nuashonruithe a chur ar fáil faoin bpolasaí ar an 1ú lá agus ar an 15ú lá de gach mí. Má thosaíonn d’áirithint i ndiaidh an 15 Meán Fómhair 2020, seiceáil arís ar an 15 Lúnasa 2020 chun an t-eolas is déanaí a fháil maidir le hincháilitheacht.

  Tabhair faoi deara go bhfuil polasaithe éagsúla i bhfeidhm le haghaidh áirithintí inmheánacha ar mhórthír na Síne agus le haghaidh áirithintí Luxe nó Luxury Retreats.

  Míreanna gaolmhara
  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?

  Logáil isteach le haghaidh tacaíocht phearsantaithe

  Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
  Cláraigh