Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Cén fáth a bhfuil na hEispéiris Airbnb atá á n-óstáil agam á gcur ar ceal?

  Ar an 11 Márta 2020, d'fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) gur paindéim dhomhanda é an ráig de COVID-19. Bunaithe ar threoir ó rialtais agus ó shaineolaithe sláinte poiblí maidir le scaradh sóisialta, cuireadh Eispéiris Airbnb ar sos ar an 18 Márta 2020, agus leanfar leis an sos go dtí an 28 Meitheamh 2020 ar a laghad do mhórán tíortha d’fhonn sláinte agus sábháilteacht ár bpobail a chosaint.

  Creidimid go bhfuil sé riachtanach an gníomh seo a dhéanamh sa ghearrthéarma chun ár gcion a dhéanamh maidir le scaipeadh an víris a mhoilliú, agus san fhadtéarma chun eispéiris a choimeád mar bhealach iontaofa chun nascadh le daoine eile ar fud an domhain.

  Cad a tharlóidh d’áirithintí

  Má bhí áirithint agat idir an 18 Márta agus an 28 Meitheamh 2020, cuireadh an áirithint ar ceal go huathoibríoch. Fuair d'aíonna, aisíocaíocht iomlán, lena n-áirítear aisíocaíocht tháillí seirbhíse Airbnb go léir.Gheobhaidh aíonna a rinne áirithint cúpón $25 chun dul le heispéireas amach anseo.

  Eispéiris a chur in áirithe i ndiaidh an 28 Meitheamh

  Is féidir le haíonna aon chás atá ar fáil ar d'fhéilire a chur in áirithe i ndiaidh an 28 Meitheamh 2020. Leanfaidh Airbnb ag déanamh monatóireachta ar an staid ar fud an domhain, agus tabharfaidh sé nuashonrú dár bpobal má athraíonn an scéal.

  Polasaithe cealaithe maidir le hEispéiris Airbnb

  Nuair a thosóidh Eispéiris Airbnb arís, beidh anpolasaí cealaithe um eispéiris i bhfeidhm maidir le haon chealú. Pléitear cealuithe a bhaineann le COVID-19 faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha. Athbhreithnigh ár mír faoiimthosca maolaitheacha COVID-19 chun eolas a fháil faoi chlúdach na n-imthosca a bhaineann le COVID-19.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?