Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Nuashonrú maidir le COVID-19
  Chun roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil, roghnaigh áirithint ón leathanach 'Turais'. Níl feidhm ag ár bpolasaí um imthosca maolaitheacha ach maidir le háirithintí áirithe. Má bhíonn do dháta don tseiceáil isteach i ndiaidh an 15 Lúnasa, seiceáil anseo arís ar an 15 Iúil 2020 chun an t-eolas is déanaí a fháil.

  Cén fáth a bhfuil na hEispéiris Airbnb a chuir mé in áirithe curtha ar ceal?

  Ar an 11 Márta 2020, d'fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) gur paindéim dhomhanda é an ráig de COVID-19.Bunaithe ar threoir ó rialtais agus ó shaineolaithe sláinte poiblí maidir le scaradh sóisialta, cuireadh Eispéiris Airbnb ar sos ar an 18 Márta 2020, agus leanfar leis an sos go dtí an 28 Meitheamh 2020 ar a laghad do mhórán tíortha d’fhonn sláinte agus sábháilteacht ár bpobail a chosaint.

  Creidimid go bhfuil sé riachtanach an gníomh seo a dhéanamh sa ghearrthéarma chun ár gcion a dhéanamh maidir le scaipeadh an víris a mhoilliú, agus san fhadtéarma chun eispéiris a choimeád mar bhealach iontaofa chun nascadh le daoine eile ar fud an domhain.

  Cad a tharlóidh d’áirithintí

  Má bhí áirithint agat idir an 18 Márta agus an 28 Meitheamh 2020, cuireadh an áirithint ar ceal go huathoibríoch. Fuair tú aisíocaíocht iomlán, lena n-áirítear aisíocaíocht ar tháillí seirbhíse uile Airbnb agus gheobhaidh tú cúpón $25 le húsáid ar eispéireas amach anseo.

  Eispéiris a chur in áirithe tar éis an 28 Meitheamh

  Is féidir leat aon eispéireas atá ar fáil a chur in áirithe tar éis an 28 Meitheamh. Leanfaidh Airbnb ag déanamh monatóireachta ar an staid ar fud an domhain, agus tabharfaidh sé an t-eolas is déanaí dár bpobal má athraíonn an scéal.

  Polasaithe cealaithe maidir le hEispéiris Airbnb

  Nuair a thosóidh Eispéiris Airbnb arís, beidh an polasaí cealaithe um eispéiris i bhfeidhm maidir le haon chealú. Pléitear cealuithe a bhaineann le COVID-19 faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha. Athbhreithnigh ár mír faoiimthosca maolaitheacha COVID-19 chun eolas a fháil faoi chlúdach na n-imthosca a bhaineann le COVID-19.

  Míreanna gaolmhara
  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?