Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Mórthír na Síne: Imthosca maolaitheacha maidir le COVID-19

  Nuashonraithe ar an 25 Meitheamh 2020

  Tugtar míniú sa mhír seo ar an gclúdach agus ar na riachtanais maidir le cealuithe a bhaineann le COVID-19 faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha maidir le háirithintí a rinne aíonna ó mhórthír na Síne le haghaidh tréimhsí fanachta agus le haghaidh Eispéiris Airbnb ar mhórthír na Síne. Má tá áirithint tosaithe cheana féin (tá an tseiceáil isteach imithe thart), ní bheidh feidhm ag an imthoisc mhaolaitheach seo. Maidir le háirithintí ar bith seachas áirithintí inmheánacha ar mhórthír na Síne, féach ar ár mír faoi imthosca maolaitheacha domhanda a bhaineann le COVID-19 le haghaidh sonraí faoin gclúdach. Chun áirithint a chur ar ceal faoin bpolasaí, beidh ort doiciméid tacaíochta a chur ar fáil maidir le d'imthoisc mhaolaitheach.

  Cad iad na háirithintí atá clúdaithe

  Tá feidhm ag an bpolasaí maidir le háirithintí a rinne aíonna ó mhórthír na Síne maidir le tréimhsí fanachta agus Eispéiris Airbnb ar mhórthír na Síne. Is féidir áirithint a chur ar ceal leis má bhíonn gach ceann díobh seo a leanas fíor:

  • Tá tionchar ag comhairle nó srian taistil oifigiúil rialtais uirthi lena gcuirtear cosc ort taisteal ó d’áit imeachta nó go dtí an ceann scríbe agus
  • Rinneadh í ar an dáta a fógraíodh an chomhairle nó an srian nó roimhe sin agus
  • Níl an dáta don tseiceáil isteach tréimhse níos mó ná 30 lá roimh dháta an chealaithe

  Ní bhaineann an polasaí le háirithintí a cuireadh ar ceal cheana:

  • Roimh dháta na bhfógraí rialtais is infheidhme
  • Bunaithe ar chomhaontú idir óstach agus aoi

  Mar shampla, an bhraisle COVID-19 i mBéising i Meitheamh 2020. D’fhógair Rialtas Daonlathach Bhardas Bhéising agus an roinn um rialú galar ar an 13 Meitheamh 2020 go raibh méadú tagtha ar leibhéil riosca ceantar éagsúil i mBéising go meánriosca nó ardriosca. Sa sampla seo, níl feidhm ag an bpolasaí maidir le cealuithe ar bith a rinneadh roimh an 13 Meitheamh 2020, ná le háirithintí a rinneadh i ndiaidh an dáta sin.

  Doiciméid riachtanacha

  Má tá d’áirithint incháilithe, déan teagmháil linn, le do thoil, laistigh de 14 lá ó dháta an chealaithe. Iarrfar ort doiciméid a chur ar fáil ar a dtaispeánfar an chúis nach féidir leat taisteal nó óstáil. Déanfaimid athbhreithniú ar na doiciméid agus tiocfaimid ar ais chugat. D’fhéadfadh sé go mbeadh moilleanna ann de dheasca staid reatha COVID-19.

  Doiciméid do dhaoine aonair a bhfuil tionchar aige orthu

  Maidir le haíonna nó óstaigh tréimhsí fanachta agus Eispéiris Airbnb:

  • Má tá an ceantar ina gcónaíonn tú marcáilte mar cheantar lena mbaineann ardriosca nó meánriosca COVID-19 arna shainiú ag údaráis, nó má bhíonn dath cóid d'Fhearais Sláinte dearg nó buí, beidh ort seat scáileáin de d'Fhearas Sláinte, fógra oifigiúil um measúnú ar leabhéal riosca an cheantair mar aon le cruthúnas ar chónaí, agus/nó cruthúnas ar do shuíomh amhail seat scáileáin de d’aip léarscáile a chur ar fáil
  • Má diagnóisíodh go bhfuil COVID-19 ort, má tá amhras ann go bhfuil COVID-19 ort, nó má tá tú ar coraintín mar gheall ar COVID-19, ní mór duit cruthúnas nó doiciméid leighis arna soláthar ag na húdaráis ina leith sin a chur ar fáil

  Doiciméid maidir le srianta ceantair

  Má tá srianta taistil i gceantar a bhaineann le fanacht nó Eispéireas Airbnb mar gheall ar COVID-19, ní mór don óstach doiciméid a chur ar fáil faoin áit a bhfuil an áit fanachta nó Eispéireas Airbnb suite. Áirítear orthu sin:

  • Ordú coraintín a thugann na húdaráis áitiúla
  • Srianta taistil oifigiúla nó riachtanais eile a bhaineann le COVID-19 ag na húdaráis áitiúla
  • Fógairt nó fógra srianta iontrála nó imeachta don fhoirgneamh nó don spás

  Doiciméid le haghaidh imthosca eile COVID-19

  • Cruthúnas gur chuir an soláthróir iompair nó polasaithe poiblí ábhartha d'iompar ar eitilt nó ar talamh ar ceal mar gheall ar COVID-19
  • Do shuaitheantas fostaí nó doiciméid ghaolmhara a chuir d’fhostóir ar fáil ar a dtaispeánfar do dhualgais leighis nó rialaithe galar i dtaca le COVID-19

  An dóigh a n-oibríonn sé

  Más aoi thú, is féidir leat athbhreithniú a dhéanamh ar pholasaí cealaithe d’áirithinte agus roghanna cealaithe a fháil trí do thuras a roghnú ar an leathanach 'Turais'. Mura bhfuil d'áirithint clúdaithe, beidh polasaí cealaithe an óstaigh i bhfeidhm mar is gnách.

  Más óstach thú, gheobhaidh tú eolas i do dheais óstála.

  Molaimid duit teagmháil a dhéanamh le d’óstach nó le d’aoi chun cealuithe agus aisíocaíochtaí a phlé.

  Tuilleadh eolais

  Choimeádamar míreanna chun cabhrú lenár bpobal le linn na tréimhse seo san Ionad Acmhainní. Is féidir leat an t-eolas is déanaí a fháil ar ár bhfreagairt do COVID-19, idir nuashonruithe ar pholasaithe agus acmhainní d’óstaigh agus d’aíonna.

  Is féidir leat an polasaí um imthosca maolaitheacha a léamh chun tuilleadh eolais a fháil faoi imthosca nach mbaineann le COVID-19.

  Más óstach thú, molaimid duit monatóireacht a dhéanamh ar na riachtanais áitiúla maidir le cosc agus rialú COVID-19. Moltar cumarsáid a dhéanamh le d’aíonna roimh ré agus an leibhéal riosca a bhaineann leis an áit as a mbeidh siad ag teacht a dheimhniú agus a dheimhiú má tá an cruthúnas ar stádas sláinte a theastaíonn ar do thaobhsa acu.

  Iarraimid ar gach ball den phobal bheith aireach faoi mheas, faoi chuimsiú agus faoinár bpolasaí neamhleithcheala agus iad ag caidreamh le baill eile dár bpobal.

  Leanfaimid orainn ag athbhreithniú chur i bhfeidhm an pholasaí seo. Coimeád súil ar an leathanach seo le haghaidh nuashonruithe agus eolas nua.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?

  Míreanna gaolmhara