Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Roghanna cealaithe de bharr COVID-19

  Má tá COVID-19 ag dul i gcion ar do phleananna (tá súil againn nach bhfuil) agus gur mian leat na roghanna cealaithe agus aisíocaíochta atá agat faoi láthair a fháil amach, téigh chuig cuir d’áirithint ar ceal agus roghnaigh Tá mo phleananna taistil athraithe mar gheall ar phaindéim COVID-19.

  Ar dtús, beidh na roghanna seo agat i gcónaí:

  • Aisíocaíocht de réir pholasaí cealaithe d’óstaigh
  • Aisíocaíocht iomlán airgid i ndiaidh duit doiciméid oifigiúla a chur isteach lena n-athbhreithniú

  Agus ag brath ar dhátaí d'áirithinte agus seiceáil isteach, d’fhéadfadh sé go mbeadh na roghanna seo agat chomh maith:

  • Creidmheas taistil d'imthosca maolaitheacha
  • Iarr aisíocaíocht iomlán ar d'óstach

  Más gá duit an áirithint a chur ar ceal fós, lean ar aghaidh leis an bpróiseas cealaithe agus treoróimid thú trí cad a d'fhéadfadh a bheith le déanamh agatsa nó ag d'Óstach.

  Rudaí le bheith ar eolas agat

  Má bhíonn tú tinn mar gheall ar COVID-19, clúdaítear é seo faoinár bPolasaí caighdeánach um Imthosca Maolaitheacha i gcónaí. Roghnaigh tá imthoisc mhaolaitheach agam díreach nuair a bheidh an áirithint á cur ar ceal agat.

  Mura gcáilíonn d’áirithint i leith an pholasaí um imthosca maolaitheacha, is féidir leat teachtaireacht a chur chuig d’óstach i gcónaí lena fháil amach an mbeadh sé nó sí sásta aisíocaíocht bhreise a thabhairt duit tríd an Ionad Réitigh.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?

  Míreanna gaolmhara