Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Roghanna cealaithe de bharr COVID-19

  Áirithintí a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin

  Má rinneadh d’áirithint ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin agus má tá COVID-19 ag cur isteach ar do phleananna taistil, is féidir leat a fháil amach cad iad na roghanna cealaithe agus aisíocaíochta atá agat faoi láthair trí dhul chuig cuir d’áirithint ar ceal agus trí Tá athrú tagtha ar mo phleananna taistil mar gheall ar phaindéim COVID-19 a roghnú.

  Ag brath ar d'imthosca, b'fhéidir go bhfeicfeá ceann amháin nó níos mó de na roghanna seo a leanas:

  • Aisíocaíocht de réir pholasaí cealaithe d’Óstaigh
  • Aisíocaíocht iomlán airgid i ndiaidh duit doiciméid oifigiúla a chur isteach lena n-athbhreithniú
  • Creidmheas taistil d'imthosca maolaitheacha
  • Iarr aisíocaíocht iomlán ar d'Óstach

  Áirithintí a rinneadh i ndiaidh an 14 Márta 2020

  Má rinneadh d’áirithint i ndiaidh an 14 Márta 2020 agus má tá COVID-19 ag cur isteach ar do phleananna taistil, beidh polasaí cealaithe d’Óstaigh i bhfeidhm. Mar sin féin, má bhíonn tú tinn mar gheall ar COVID-19, clúdófar é seo faoinár bPolasaí caighdeánach um Imthosca Maolaitheacha i gcónaí.

  Mura gcáilíonn d’áirithint i leith aisíocaíocht iomlán, is féidir leat teachtaireacht a chur chuig d’Óstach i gcónaí lena fháil amach an mbeadh sé nó sí sásta aisíocaíocht bhreise a thabhairt duit tríd an Ionad Réitigh.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?

  Míreanna gaolmhara