Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Nuashonrú maidir le COVID-19
  Chun roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil, roghnaigh áirithint ón leathanach 'Turais'. Níl feidhm ag ár bpolasaí um imthosca maolaitheacha ach maidir le háirithintí áirithe. Soláthraímid nuashonruithe ar an 1ú lá agus ar an 15ú lá de gach mí.
  Áirithint agus taisteal

  Cad iad na roghanna atá agam maidir le háirithint ar áit le fanacht a chur ar ceal mar gheall ar an gcoróinvíreas (COVID-19)?

  Is é an bealach is fearr le tuilleadh eolais a fháil faoi do roghanna cealaithe agus áirithinte ná tús a chur leis an bpróiseas cealaithe le haghaidh d'áirithinte. Nuair a thosóidh tú an próiseas seo, taispeánfar roghanna duit bunaithe ar cé acu atá d'áirithint clúdaithe go huathoibríoch inár bpolasaí um imthosca maolaitheacha nó nach bhfuil. Ag brath ar shonraí d'áirithinte, b’fhéidir go mbeadh an rogha agat cealú a iarraidh ar d'óstach agus aisíocaíocht iomlán a fháil gan aon teachtaireacht a chur chuige nó chuici go díreach.

  D'aíonna

  Mura bhfuil d’áirithint incháilithe faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha, is féidir leat d’áirithint a sheiceáil le fáil amach an bhfuil roghanna cealaithe solúbtha léi. Má tá, is féidir leat na roghanna caighdeánacha atá ar fáil maidir le hathrú nó cealú a úsáid.

  Cealú a iarraidh ar d'óstach

  Ag brath ar shonraí d'áirithinte, b’fhéidir go mbeadh an rogha agat cealú a iarraidh ar d'óstach go díreach agus aisíocaíocht iomlán a fháil. Gheobhaidh tú amach an bhfuil an rogha seo agat nuair a chuirfidh tú tús leis an bpróiseas cealaithe.

  1. Téigh chuig Turais agus aimsigh an turas is mian leat a chur ar ceal
  2. Cliceáil nó tapáil ar Taispeáin sonraí an turais
  3. Ón bhforléargas, cliceáil nó tapáil ar Taispeáin na sonraí
  4. Cliceáil nó tapáil ar Athraigh nó cuir ar ceal
  5. Faoi Cuir an áirithint ar ceal, cliceáil nó tapáil ar Ar Aghaidh
  6. Roghnaigh an chúis, a bhaineann le COVID-19 (coróinvíreas), a bhfuil tú ag cealú mar gheall uirthi
  7. Cliceáil nó tapáil ar Iarr aisíocaíocht iomlán

  Tabharfar suas le 48 uair an chloig don óstach freagairt, nó 24 uair má bhíonn an áirithint le tosú laistigh de sheachtain. Má thoilíonn an t-óstach leis an gcealú, seolfaimid an aisíocaíocht chuig do mhodh íocaíochta bunaidh, mar aon le suim na táille seirbhíse. Tuilleadh eolais faoin gcaoi a n-oibríonn aisíocaíochtaí.

  Mura dtoilíonn an t-óstach, is féidir leat an áirithint a chur ar ceal fós féin agus socrófar d'aisíocaíocht de réir pholasaí cealaithe caighdeánach an óstaigh.

  Roghanna eile

  Mura gcáilíonn d’áirithint don pholasaí um imthosca maolaitheacha nó mura dtoilíonn d’óstach an áirithint a chur ar ceal, is féidir leat teachtaireacht a chur chuig d’óstach i gcónaí le fáil amach an bhfuil sé nó sí sásta aisíocaíocht níos mó a thabhairt duit tríd an Ionad Réitigh.

  D'óstaigh

  Má iarrann aoi cealú, gheobhaidh tú r-phost ag fiafraí an dtoilíonn tú le haisíocaíocht iomlán. Má bhíonn an t-am don tseiceáil isteach roimh 7 lá, beidh 24 uair an chloig agat le freagairt, seachas sin beidh 48 uair an chloig agat le freagairt. Le hiarratas a fhreagairt:

  1. Ón ríomhphost, cliceáil nó tapáil ar Freagair an t-aoi agus tabharfar chuig Airbnb thú
  2. Cliceáil ar Tabhair aisíocaíocht iomlán nó ar Diúltaigh an aisíocaíocht

  Má aontaíonn tú aisíocaíocht iomlán a thabhairt, ní bheidh aon tionchar ar do stádas mar Sháróstach.

  Roghanna eile

  Más mian leat áirithint a chur ar ceal mar gheall ar COVID-19 nach bhfuil incháilithe de réir ár bpolasaí um imthosca maolaitheacha, is féidir leat an áirithint a chur ar ceal fós, cé go mb'fhéidir go mbeadh pionóis i bhfeidhm.

  Míreanna gaolmhara
  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?

  Logáil isteach le haghaidh tacaíocht phearsantaithe

  Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
  Cláraigh
  Nach bhfuil tú in ann na rudaí a theastaíonn uait a fháil?
  Aimsigh ábhar a bhaineann go sonrach le catagóir sna codanna eile seo den Ionad Cabhrach.