Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Polasaí pobail

Polasaí maidir le Cóisirí agus Imeachtaí

Nóta: Ón 20 Lúnasa 2020, d'fhógair Airbnb cosc domhanda ar gach cóisir agus imeacht ag liostuithe Airbnb, teorainn 16 dhuine ar áitíocht san áireamh, mar a bhí inár bpolasaithe pobail. Beidh an cosc seo ar chóisirí i bhfeidhm ar gach áirithint amach anseo ar Airbnb agus beidh sé i bhfeidhm feasta go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Cuireann ár gCaighdeáin Phobail cosc ar bhaill de Phobal Airbnb núis a dhéanamh a chuireann isteach ar an gcomharsanacht mórthimpeall orthu. Is féidir le hóstaigh agus le haíonna an caighdeán seo a chomhlíonadh trína chinntiú go dtagann siad go hiomlán leis na hionchais i dtaca le cruinnithe ag liostuithe. Cé go gcreidimid go bhfuil formhór na n-aíonna measúil, chruthaíomar ár bpolasaí maidir le Cóisirí agus Imeachtaí chun treoir shoiléir a chur ar fáil maidir lena bhfuil súil againn leis ó gach duine. Go dtí go bhfógrófar a mhalairt, cuireann an polasaí cosc ar na rudaí seo a leanas:

  • Cruinnithe de níos mó ná 16 dhuine
  • Gach cóisir agus imeacht a chuireann isteach ar dhaoine

Féadfar aíonna a thuairiscítear go bhfuil cóisir a chuireann isteach ar dhaoine á hóstáil acu nó go bhfuil siad ag sárú ár rialacha maidir le cruinnithe de níos mó ná 16 dhuine a chur ar fionraí nó a bhaint d'ardán Airbnb. I roinnt cásanna, féadfar léirmheasanna aoi a fhágtar tar éis cóisirí den sórt sin a bhaint. D'fhéadfaimis liostuithe a bhaint freisin má chinnimid gur cheadaigh an tÓstach cóisir a sháraíonn an polasaí seo. Má fhaighimid tuairiscí go bhfuil liostú ag cur isteach ar an bpobal máguaird, d'fhéadfaimis a iarraidh ar an Óstach a rialacha a nuashonrú nó an liostú a chur ar fionraí.

Chomh maith lenár rialacha a neartú i dtaobh cóisirí, táimid ag obair freisin ar theicneolaíochtaí braite riosca a chabhraíonn stop a chur le cóisirí suaiteacha sula dtosaíonn siad fiú.

Cruinnithe móra

Go dtí go bhfógrófar a mhalairt, ní cheadaítear cruinnithe de níos mó ná 16 dhuine—aíonna thar oíche agus cuairteoirí araon san áireamh—beag beann ar údarú an Óstaigh.

Cóisirí agus imeachtaí

Go dtí go bhfógrófar a mhalairt, tá toirmeasc ar gach cóisir agus imeacht a chuirfeadh isteach ar dhaoine, beag beann ar a méid. D'fhéadfaí go mbainfí cuntas na n-aíonna a bheadh imeachtaí den sórt sin ar siúl acu, agus d'fhéadfadh aon Óstaigh a sháraíonn an riail seo agus a thugann cead d’aíonna cóisirí a eagrú, a bheith faoi réir iarmhairtí cuntais, idir a liostú a bhaint agus é sin san áireamh.

Cur isteach a thuairisciú

Nuair a bhíonn raic á cruthú i réadmhaoin atá liostaithe ar Airbnb—bíodh torann iomarcach, cóisir thrioblóideach, cruinniú de bhreis agus 16 dhuine, nó iompar neamhshábháilte i gceist—is féidir le baill den phobal áitiúil é a thuairisciú ag Tacaíocht Chomharsanachta, a chuireann nasc leis na seirbhísí éigeandála áitiúla ar fáil. Beidh rochtain acu freisin ar an uimhir fóin don fhoireann Tacaíochta Comharsanachta, inar féidir leo cóisir atá fós ar siúl a thuairisciú. Nuair a thuairiscítear fadhb, seolfaidh Airbnb ríomhphost deimhnithe ina míneofar an méid a tharlóidh ina dhiaidh sin.

Idirghabháil maidir le cóisir neamhúdaraithe

Bhí sé ina thosaíocht le fada an lá, líon na gcóisirí tí neamhúdaraithe ar Airbnb a laghdú. Táimid ag gníomhú chun tacú le taisteal sábháilte freagrach. Mar chuid dár gcosc domhanda ar chóisirí, féadfaimid bac a chur ar áirithintí áirithe má mheasaimid go bhfuil baol níos airde ann go mbeidh cóisirí neamhúdaraithe ar siúl iontu.

Treoirlínte maidir le hábhar liostuithe

De réir an pholasaí seo, níor cheart d’Óstaigh cóisirí agus imeachtaí a chuireann isteach ar dhaoine eile a mhealladh ina dteach trína spás a fhógairt mar áit a oireann do chóisirí nó d’imeachtaí. Mar an gcéanna, níor cheart d'Óstaigh a spás a fhógairt do chruinnithe ina bhfuil níos mó ná 16 dhuine.

Féadfar liostuithe a sháraíonn na rialacha seo trí theideal an liostaithe, tríd an gcur síos, trí na rialacha tí, trí ghrianghraif, srl., a chur ar fionraí go dtí go mbainfear an t-ábhar a bhfuil sárú á dhéanamh leis. Sa chás go bhfuaireamar gearáin faoi réadmhaoin a sháraíonn an riail seo, féadfaimid an liostú a chur ar fionraí ar feadh suas le 30 lá freisin agus a iarraidh ar an Óstach a liostú a nuashonrú chun riail shonrach a chuimsiú ag sonrú nach gceadaítear cóisirí agus imeachtaí.

I gcásanna neamhchoitianta nuair is cosúil nach bhfuil an liostú beartaithe ach chun críocha cóisirí nó imeachtaí a óstáil (mar shampla, ionaid chóisirí nó imeachta), nó i gcás ina bhfuil núis mhór cruthaithe i réadmhaoin laistigh de chomharsanacht, féadfar an liostú a bhaint go buan de Airbnb.

Rialacha a bhaineann le cineálacha éagsúla réadmhaoine

Socruithe fáilteachais thraidisiúnta

Tá muinín againn as óstaigh ionad fáilteachais thraidisiúnta (amhail óstáin boutique) a rialacha féin maidir le himeachtaí a chinneadh. Is féidir le hóstaigh fáilteachais thraidisiúnta imeachtaí cuí a cheadú dá lánrogha féin. I gcásanna ina bhfaighimid gearáin faoi na liostuithe agus na himeachtaí seo, nó sa chás go bhfuil cineálacha imeachtaí míchuí, fiosróimid an scéal leis na hionaid de réir mar is gá.

Ar chuidigh an mhír seo?

Míreanna gaolmhara

Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
Logáil isteach nó cláraigh