Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Nuashonrú maidir le COVID-19
  Má tá athrú tagtha ar do phleananna taistil mar gheall ar COVID-19, is féidir leat áirithintí a athrú nó a chur ar ceal ó do leathanach turas.

  Cad é Airbnb agus cén chaoi a n-oibríonn sé?

  Pobal bunaithe ar an gcomhroinnt

  Thosaigh Airbnb in 2008 nuair a d'óstáil beirt dhearthóirí a raibh spás acu triúr taistealaithe a bhí ag lorg áit le fanacht. Anois, roghnaíonn na milliúin óstach agus taistealaí cuntas Airbnb a chruthú saor in aisce ionas gur féidir leo a spás a liostú agus lóistín uathúil a chur in áirithe áit ar bith ar domhan. Agus roinneann óstaigh eispéireas Airbnb a gcuid paisean agus a suimeanna le taistealaithe agus le muintir na háite araon.

  Seirbhísí iontaofa

  Is éasca, taitneamhach agus sábháilte an rud í an chomhroinnt le cabhair Airbnb. Deimhnímid próifílí agus liostuithe pearsanta, coinnímid córas teachtaireachta cliste ionas gur féidir le hóstaigh agus le haíonna cumarsáid a dhéanamh le cinnteacht agus déanaimid ardán iontaofa a bhainistiú chun íocaíochtaí a bhailiú agus a aistriú.

  Is í do shábháilteacht an t-ábhar is mó a dhírímid air. Tuilleadh eolais inár nIonad Iontaoibhe agus Sábháilteachta.

  Tacaíocht 24/7

  Tá na ceisteanna is coitianta faoi Airbnb freagartha againn inár nIonad Cabhrach. Tuilleadh eolais faoi áit a aimsiú le fanacht, íoc as d'áirithint nó céard a chiallaíonn sé áit le fanacht a óstáileispéireas a óstáil.

  Agus tá ár bhfoireann tacaíochta pobail domhanda ar fáil 24/7 in 11 teanga dhifriúla chun cabhrú le rudaí a chur ina gceart maidir le cúnamh chun áirithint a dhéanamh an athuair, le haisíocaíochtaí, lenár Ráthaíocht don Óstach $1 milliún agus le cláir árachais do thithe agus d'eispéiris araon. Déan teagmháil linn le ceisteanna ar bith.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?