Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Nuashonrú maidir le COVID-19
  Chun roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil, roghnaigh áirithint ón leathanach 'Turais'. Níl feidhm ag ár bpolasaí um imthosca maolaitheacha ach maidir le háirithintí áirithe. Má tá do dháta don tseiceáil isteach i ndiaidh an 15 Meán Fómhair, seiceáil anseo arís ar an 15 Lúnasa 2020 chun an t-eolas is déanaí a fháil.

  Cén t-eolas ba chóir a bheith agam faoi shábháilteacht dóiteáin agus aonocsaíde carbóin nuair a thaistealaím?

  Ní mór go mbeadh gach teach sábháilte agus slán. Molaimid d'óstaigh brathadóirí deataigh agus aonocsaíde carbóin (CO) a shuiteáil ina spás, ach tá sé tábhachtach freisin go bhfanann aíonna ar an eolas agus go nglacann siad réamhchúraimí sábháilteachta nuair a thaistealaíonn siad—cibé slí a thaistealaíonn siad.

  Nuair a chuireann tú áit in áirithe ar Airbnb, ba chóir duit athbhreithniú a dhéanamh ar an eolas faoi cé acu an bhfuil brathadóirí deataigh agus aonocsaíde carbóin ar an réadmhaoin tuairiscithe ag an óstach, nó nach bhfuil. Gheobhaidh tú na sonraí sin ar leathanach an liostaithe faoi Shaoráidí.

  Níl brathadóirí aonocsaíde carbóin coitianta i mórán áiteanna ar fud an domhain, mar sin de, molaimid duit ceann a cheannach le tabhairt leat nuair a thaistealaíonn tú, go háirithe mura dtuairiscítear go bhfuil ceann san áit ina bhfuil tú ag fanacht. Seo duit sampla amháin de bhrathadóir iniompartha aonocsaíde carbóin.

  Eolas sábháilteachta ó Chros Dhearg Mheiriceá

  Is gás dofheicthe, gan bholadh, gan dath é aonocsaíd charbóin (CO) a chruthaítear nuair a dhóitear breoslaí (amhail peitreal, adhmad, gual, gás nádúrtha, própán, ola, agus meatán) go neamhiomlán. Is féidir le fearais a dhónn breosla sa bhaile é a tháirgeadh, lena n-áirítear foirnéisí, soirn, téitheoirí uisce, agus téitheoirí seomra—agus d'fhéadfaí go mbeadh leibhéil arda aonocsaíde carbóin marfach. Cad is féidir leat a dhéanamh:

  • Ná húsáid gineadóir, gríoscán, sorn campála ná feistí eile a dhónn gásailín, própán, gás nádúrtha, ná gualach i dteach, garáiste, íoslach, spás lámhacáin, ná in aon limistéar atá iata go páirteach, riamh.
  • Coinnigh na gléasanna sin lasmuigh, amach ó dhoirse, fuinneoga, agus gaothairí trína bhféadfadh aonocsaíd charbóin teacht isteach.
  • Má osclaítear doirse agus fuinneoga nó má úsáidtear gaothráin fiú, ní stopfaidh siad an aonocsaíd charbóin de bheith ag carnadh sa teach. Cé nach féidir aonocsaíd charbóin a fheiceáil ná a bholadh, d'fhéadfadh éagumasú iomlán agus bás a bheith mar thoradh uirthi go han-tapa ar fad. Fiú mura féidir leat múch sceite a bholadh, d'fhéadfá a bheith nochtaithe d'aonocsaíd charbóin fós. Má thosaíonn tú ag mothú breoite, má thagann meadhrán ionat nó má thagann laige ort agus gineadóir á úsáid agat, téigh go dtí aer úr láithreach—ná moilltear.
  • Ba chóir go mbeadh aláraim aonocsaíde carbóin* suiteáilte in áiteanna lárnacha ar gach leibhéal de do theach agus taobh amuigh d'áiteanna codlata chun luathrabhadh a thabhairt maidir le carnadh aonocsaíde carbóin.
  • Ba chóir na cadhnraí a thástáil go minic agus a athrú de réir mar is gá.
  • Má bhuaileann aláraim aonocsaíde carbóin, téigh go tapa chuig suíomh aeir úir amuigh faoin aer nó in aice le fuinneog oscailte nó doras seachtrach. Níor chóir duit neamhaird a dhéanamh riamh ar an aláram aonocsaíde carbóin; tá an gás marfach agus ní mór duit aer úr a fháil. Glaoigh ar na seirbhísí éigeandála áitiúla chun cabhair a fháil ón suíomh aeir úir agus fan ansin go dtí go dtiocfaidh pearsanra éigeandála chun cabhrú leat.

  Téigh go www.redcross.org/homefires le haghaidh tuilleadh eolais.

  * Chun cumarsáid a dhéanamh le pobal domhanda, is minic a úsáideann Airbnb na téarmaí “aláram” agus “brathadóir” go hidirmhalartaithe.

  Úsáidtear ainm, suaitheantas agus ábhair faoi chóipcheart de chuid Chros Dhearg Mheiriceá lena chead, rud nach ionann ar aon bhealach agus tacú, go sainráite nó go hintuigthe, le haon táirge, seirbhís, cuideachta, tuairim ná seasamh polaitiúil. Is trádmharc cláraithe é lógó Chros Dhearg Mheiriceá atá faoi úinéireacht Chros Dhearg Náisiúnta Mheiriceá. Le haghaidh tuilleadh eolais faoi Chros Dhearg Mheiriceá, téigh go redcross.org.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?