Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Conas is féidir liom ligean do dhuine eile taisteal gnó a chur in áirithe dom?

  Tugann Airbnb cead do dhaoine ainmnithe ag cuideachtaí atá cláraithe le Airbnb don Obair turais a chur in áirithe ar son fostaithe eile. Níl an ghné seo ar fáil ach amháin do thaistealaithe gnó a oibríonn do chuideachtaí atá cláraithe le Airbnb don Obair.

  Tabhair cuireadh do dhuine a chuireann taisteal in áirithe

  Chun cuireadh a thabhairt do dhuine turais a chur in áirithe ar do shon, lean na céimeanna seo:

  1. Deimhnigh go bhfuil do chuideachta cláraithe le Airbnb don Obair
  2. Cuir do sheoladh ríomhphoist oibre le do phróifíl mura bhfuil sé déanta agat cheana féin
  3. Athraigh do cheadanna áirithinte chun ligean do dhaoine eile turais a chur in áirithe ar do shon
  4. Téigh go Ceadanna Áirithinte
  5. Faoin gceannteideal Daoine ar féidir leo turais a chur in áirithe ar do shon, cliceáil ar +Cuir duine a chuireann taisteal in áirithe leis
  6. Cuir isteach seoladh ríomhphoist an duine ar mhian leat cuireadh a thabhairt dóibh, ansin cliceáil ar Seol an tIarratas

  Gheobhaidh an duine ríomhphost ag tabhairt cuireadh dóibh turais a chur in áirithe ar do shon. Nuair a ghlacfaidh siad le d'iarratas, gheobhaidh tú deimhniú ríomhphoist.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?