Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Cad ba chóir a bheith ar eolas agam faoi theach a chur in áirithe sa tSeapáin?

  Faoi leasú ar Achtanna Óstán agus Óstaí na Seapáine a tháinig i bhfeidhm ar an 15 Meitheamh, 2018, ceanglaítear ar óstaigh Airbnb a liostú a chlárú agus uimhir cheadúnais a thaispeáint ar a leathanach liostaithe. D'éiligh rialtas na Seapáine ar aon óstach gan uimhir cheadúnais áirithintí a cuireadh in áirithe roimh an dáta sin a chur ar ceal. Baineadh liostuithe neamhchláraithe de Airbnb, ach cuirfear ar ais iad de réir mar a chláraítear iad.

  Má tá sé i gceist agat fanacht sa tSeapáin

  D'fhéadfadh roinnt athruithe a cuireadh i bhfeidhm tar éis an leasaithe ar Achtanna Óstán agus Óstaí na Seapáine tionchar a imirt ort.

  Níl ach liostuithe cláraithe ar fáil ar Airbnb

  Tá na liostuithe nach bhfuil ceadúnas ná uimhir chláraithe acu fós, ná sonraí dlíthiúla eile cosúil le ceadúnas gnó óstáin, díghníomhaithe go dtí go gcuirfear an t-eolas sin leis. Mar thoradh air sin, b'fhéidir nach bhfeicfeá na tithe seo i do liosta Sábháilte. Le seiceáil an bhfuil liostú cláraithe, ar an leathanach sonraí an liostaithe cliceáilLéigh tuilleadh faoin spás, áit a bhfaighidh tú an ceadúnas nó an uimhir chlárúcháin.

  Beidh cóip de do phas ag teastáil ó d'óstach

  Faoin dlí, nuair a sheiceálann tú isteach, ceanglaítear ar d'óstach eolas faoin aoi amhail ainm, seoladh, slí bheatha, agus náisiúntacht a thaifeadadh. Mura bhfuil tú i do chónaí sa tSeapáin, tá ar d'óstach do phas a iarraidh agus cóip de a choinneáil chun críocha taifeadta. Má tá tú i do chónaí sa tSeapáin, beag beann ar do náisiúntacht, bí cinnte go dtaispeánfaidh tú do ID a eisíodh sa tSeapáin (mar shampla, cárta cónaithe, cárta clárúcháin eachtrannach, ceadúnas tiomána) chun do theach cónaithe a dheimhniú, ionas go dtuigeann d'óstach nach gá duit do phas a thaispeáint chomh maith.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?