Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Nuashonrú maidir le COVID-19
  Chun roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil, roghnaigh áirithint ó leathanach na dTuras.Níl feidhm ag ár bpolasaí um imthosca maolaitheacha ach maidir le háirithintí áirithe.Má tá do dháta don tseiceáil isteach i ndiaidh an 15 Iúil, seiceáil anseo arís ar an 15 Meitheamh 2020 chun an t-eolas is déanaí a fháil.

  Cad ba chóir dom a dhéanamh má iarrann duine orm íoc lasmuigh de láithreán gréasáin Airbnb?

  Ná seol airgead chuige ní chuici, agus inis dúinn. Ní iarrfaimid ort íoc as rud ar bith lasmuigh dár láithreán, trí ríomhphost nó trí dhuine tríú páirtí a dhéanann áirithintí.

  Uaireanta, b'fhéidir go mbeidh ort cáin áitiúil a íoc le d'óstach, ach níor chóir an íocaíocht seo a dhéanamh ach amháin trí Airbnb, agus i gcuid mhaith de na cásanna cuirfear é seo san áireamh i gcostas na háirithinte. Tuilleadh eolais

  Má d'íoc tú as d'áirithint lasmuigh de Airbnb (mar shampla, ríomhaistriú airgid nó aistriú bainc), tá seans ann gur íoc tú as áirithint chalaoiseach. Chun cabhair a fháil, cuir scéala chugainn láithreach.

  Mura bhfuil tú cinnte, is féidir leat seiceáil an ndearnadh d'áirithint trí Airbnb.

  Tuairiscigh iarratais ar íocaíocht lasmuigh den láithreán gréasáin

  Má iarrann óstach ar láithreán gréasáin Airbnb ort íoc lasmuigh den láithreán gréasáin nó trí chuideachta eile, tuairiscigh dúinn é.

  Ní bhfaighidh tú sonrasc páipéir nó PDF ó óstach nó ó Airbnb ag iarraidh íocaíocht ort. Má úsáideann óstach aon cheann de na téarmaí seo, tuairiscigh iad: Western Union, MoneyGram, seic airgid, ordú airgid, Liberty Reserve.

  Chun teachtaireacht a thuairisciú

  1. Téigh go dtí do Theachtaireachtaí ar airbnb.com agus cliceáil ar an gcomhrá leis an teachtaireacht amhrasach
  2. Sa teachtaireacht, cliceáil ar an deilbhín Brataí
  3. Roghnaigh an fáth a bhfuil tú ag tuairisciú an duine seo. Ansin cliceáil ar Ar Aghaidh
  4. Más mian leat gach cumarsáid leis an duine seo a bhacadh, cliceáil ar Bac anois

  Chun ríomhphost a thuairisciú

  Má fhaigheann tú ríomhphost ó dhuine ar bith (lena n-áirítear aon seoladh ríomhphoist automated@airbnb.com nó username@airbnb.com) a iarrann ort íocaíocht a dhéanamh nó a ghlacadh lasmuigh den láithreán, cuir scéala chugainn láithreach.

  Cineálacha scéimeanna cama

  Ná roinn do sheoladh ríomhphoist riamh sula nglacfar le háirithint nó ná haistrigh airgead lasmuigh de chóras Airbnb, agus grinnscrúdaigh go cúramach ríomhphoist a mhaíonn gur ó Airbnb atá siad freisin.

  I measc samplaí de scéimeanna cama coitianta tá:

  • Scéim Cham na Réamhtháille: Tairgeann duine éigin íocaíocht nó rud éigin a thabhairt duit má íocann tú trí sheirbhís lasmuigh de Airbnb.
  • Scéim Cham Fioscaireachta: Seolann duine éigin ríomhphost nó nasc a bhfuil an chuma air gur ó Airbnb nó suíomh iontaofa eile é. Tá na teachtaireachtaí seo deartha chun an dallamullóg a chur ort chun go gcuirfeá eolas rúnda ar fáil, ar nós pasfhocal nó seoltaí ríomhphoist eile. Tá seans ann go mbeidh bogearraí mailíseacha ann i dteachtaireachtaí fioscaireachta a fhaigheann rochtain ar do ríomhaire chun do chuid eolais phearsanta, lena n-áirítear pasfhocail, a bhailiú.
  • Scéim Cham Taistil: Tairgeann duine éigin margadh iontach duit ar liostú má íocann tú nó má sheolann tú éarlais trí ríomhaistriú airgid. Tar éis dó do chuid airgid a fháil, ní thugann sé an áirithint a d'fhógair sé duit.
  • Scéim Cham Ró-íocaíochta: Tairgeann duine éigin níos mó ná praghas na háirithinte a íoc le hóstach, agus ansin iarrann sé ar an óstach airgead tirim a thabhairt dó chun an difríocht a chlúdach.
  • Scéim Cham le hÁirithintí Tríú Páirtí: Tairgeann duine éigin liostú Airbnb a chur in áirithe agus íoc as trína láithreán gréasáin nó seirbhís tríú páirtí, agus é ag maíomh go bhfuil cúpón nó lascaine Airbnb aige go minic. Is iondúil go n-íoctar as na háirithintí seo ag baint úsáide as cártaí creidmheasa goidte.

  Nóta: Sáraíonn aon áirithint a dhéantar lasmuigh de Airbnb ár dTearmaí Seirbhíse. Má aithnímid go ndearnadh áirithint trí sheirbhís tríú páirtí, tá seans ann go gcuirfimid an áirithint ar ceal, agus cuntas an duine a rinne an áirithint agus cuntas an aoi a dhíghníomhachtú.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?