Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  An dtoirmisceann an dlí srianta a chur i bhfeidhm de réir aois nó stádas pósta an aoi?

  Ós rud é go bhfuil dlíthe tithíochta casta agus go gcuirtear i bhfeidhm iad go héagsúil i mórán cásanna, ní féidir le Airbnb treoir phearsantaithe a chur ar fáil maidir leis na srianta ar aois nó ar stádas teaghlaigh atá ceadaithe do do liostú.

  Déanann an tAcht um Thithíocht Chothrom na Stát Aontaithe (FHA), mar shampla, teaghlaigh le leanaí a chosaint ar leithcheal maidir le tithíocht sa chás ina ndéantar an liostú a thairiscint mar "áit chónaithe". Féadfaidh liostuithe fadtéarmacha de roinnt seachtainí a bheith incháilithe mar áit chónaithe, ag brath ar na cúinsí áirithe.

  Agus cuireann Acht Unruh um Chearta Sibhialta California cosc ar "ghnólachtaí" leithcheal a dhéanamh ar bhonn aoise agus iad ag díol tithíochta ar cíos. Tá eisceachtaí ann sa dá dlí maidir le cineálacha áirithe lóistín, amhail forbraíocht tithíochta do sheanóirí.

  Molaimid duit a bheith macánta i do liostú faoi na gnéithe a chreideann tú a d'fhéadfadh a bheith contúirteach nó mí-oiriúnach d'aíonna d’aois áirithe nó do theaghlaigh a bhfuil leanaí nó naíonáin acu, agus aon imní a phlé le haíonna ionchasacha. Ba chóir duit tuilleadh eolais a fháil faoi na dlíthe tithíochta is infheidhme i do cheantar, agus dul i gcomhairle le haturnae.

  Mar fhocal scoir, ba chóir duit tú féin a chur ar an eolas faoi Pholasaí Neamhleithcheala Airbnb agus athbhreithniú a dhéanamh ar an nGealltanas Pobail, mar a n-aontaíonn tú caitheamh le gach duine i bpobal Airbnb le meas, gan bhreithiúnas gan chlaontacht -- beag beann ar chine, ar chreideamh, ar náisiúntacht, ar eitneachas, ar mhíchumas, ar ghnéas, ar fhéiniúlacht inscne, ar chlaonadh gnéis nó ar aois.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?