Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Nuashonrú maidir le COVID-19
  Má tá athrú tagtha ar do phleananna taistil mar gheall ar COVID-19, is féidir leat áirithintí a athrú nó a chur ar ceal ó do leathanach turas.

  Conas is féidir liom eispéireas a chur in áirithe?

  Is féidir leat úsáid a bhaint as láithreán gréasáin nó aip mhóibíleach Airbnb chun eispéireas a chur in áirithe. Nuair a osclaíonn tú an láithreán gréasáin nó an aip, cuardaigh an rannán Eispéiris . Ansin, roghnaigh cathair agus dátaí ar leith, nó breathnaigh ar na heispéiris uile.

  Ní gá duit teach a bheith curtha in áirithe agat ar Airbnb chun eispéireas a chur in áirithe.

  Dála infhaighteacht tí, is é an t-óstach aonair a shocraíonn infhaighteacht an eispéiris.

  Sula ndéanfaidh tú áirithint

  Bí cinnte go ndéanfaidh tú athbhreithniú ar nariachtanais d'aíonna agus aon riachtanais eile atá sonraithe ag an óstach. D'fhéadfadh teorainneacha aoise nó leibhéal scileanna a bheith i gceist leo sin.

  Eispéiris bhreise a chur in áirithe

  Is féidir leat an oiread eispéireas agus is mian leat a chur in áirithe le linn do thurais. Bí cinnte go seiceálfaidh tú sceidil chun eispéiris a bheidh ar siúl ag an am céanna a sheachaint.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?