Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Conas a dhéantar áirithint ar eispéireas?

  Nuair a bheidh d'eispéireas foilsithe ar Airbnb, is féidir le haíonna aon dátaí a chuir tú ar fáil a chur in áirithe ar an bpointe. Déanfaidh siad a n-áirithint trí do leathanach eispéiris. Caithfidh aíonna athbhreithniú a dhéanamh ar aon riachtanais a chuir tú le d'eispéireas sula ndéanann siad áirithint.

  Nuair a dhéanann aoi áirithint, gheobhaidh tú fógra ríomhphoist le próifíl agus eolas teagmhála an aoi. Is féidir leat an t-eolas seo a fheiceáil freisin i d'aip Airbnb.

  Seoltar deimhniú chuig aíonna le mionsonraí faoin áit agus faoin am le bualadh ar a chéile agus faoi na rudaí ba chóir a thabhairt leo. Tógtar an t-eolas seo ón chur síos a scríobh tú ar do leathanach eispéiris.

  Má éilíonn tú ar an bpríomhdhuine a dhéanann áirithintí ID a dheimhniú sula bhfreastalaíonn sé nó sí ar d'eispéireas, beidh 3 lá aige nó aici chun é sin a dhéanamh nó cuirfear an áirithint iomlán ar ceal go huathoibríoch.

  Molaimid teachtaireacht a chur chuig d'aíonna chun tú féin a chuir in aithne agus chun aithne a chur orthusan roimh an eispéireas, agus chun aon cheisteanna a bheadh acu a fhreagairt.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?