Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

    Cén fáth a gcaithfidh mé próiseas deimhnithe a chur i gcrích chun eispéireas a óstáil?

    Cabhraíonn sé sin linn a sheiceáil gur tusa atá ann i ndáiríre. Má chaitheann tú cúpla nóiméad breise air sin cabhraíonn sé linn Airbnb a choinneáil slán, calaois a chomhrac, agus rudaí eile.

    Chomh maith le grianghraf de do ID a chur leis (trí ghrianghraf nua a ghlacadh nó ceann atá ann cheana féin a uaslódáil), b'fhéidir go mbeadh ort grianghraf díot féin a ghlacadh chomh maith. Más amhlaidh, caithfidh an grianghraf ar do ID teacht leis an ngrianghraf díot féin a ghlacfaidh tú.

    An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?