Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Nuashonrú maidir le COVID-19
  Chun roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil, roghnaigh áirithint ón leathanach 'Turais'. Níl feidhm ag ár bpolasaí um imthosca maolaitheacha ach maidir le háirithintí áirithe. Soláthraímid nuashonruithe ar an 1ú lá agus ar an 15ú lá de gach mí.

  Conas is féidir liom éileamh ar imthosca maolaitheacha a dhéanamh?

  Nóta: Más gá duit d’áirithint a chur ar ceal mar gheall ar an gcoróinvíreas (COVID-19), déan athbhreithniú ar ár mír ar roghanna maidir le cealú.

  Conas áirithint a chur ar ceal

  Má chaithfidh tú áirithint a chur ar ceal mar gheall ar imthosca gan choinne nach bhfuil smacht agat orthu:

  1. Léigh ár bPolasaí um Imthosca Maolaitheacha lena sheiceáil an bhfuil tú clúdaithe
  2. Bí cinnte go mbeidh doiciméid riachtanacha ar fáil agat
  3. Cuir d'áirithint tithed'Eispéireas Airbnbar ceal

  Conas a oibríonn sé

  Má thagann d’áirithint faoi imthosca maolaitheacha aitheanta, cuirfear in iúl duit go gcáilíonn d’áirithint i leith cealú gan phionós, agus gheobhaidh tú aisíocaíocht iomlán más aoi thú.

  Mura gcáilíonn d’áirithint go huathoibríoch, lean ar aghaidh le d'áirithint a chur ar ceal agus ansin déan teagmháil chun éileamh a dhéanamh. Rachaimid trí na chéad chéimeanna eile leat, lena n-áireofar aon doiciméid riachtanacha a chur isteach agus fanacht lenár bhfoireann athbhreithniú a dhéanamh ar do chás. Ní mór éilimh a chur isteach laistigh de 14 lá ón gcealú.

  Míreanna gaolmhara
  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?