Lógó Airbnb.org
Lógó Airbnb.org
Athair agus máthair ag déanamh miongháire séimh, a mbeirt pháistí ina mbaclainn acu i bpáirc ina bhfuil crainn phailme.

Machnamh ar an tionchar a bhí againn

Taispeánann ár gcéad tuarascáil riamh ar thionchar an dóigh ar chuireamar breis agus 220,000 duine le háiteanna fanachta éigeandála.

Cumhacht an phobail

Ó 2020 i leith, tá Airbnb.org ag nochtadh na cumhachta a bhaineann le spás, acmhainní agus tacaíocht a roinnt le linn géarchéime.

Breis is 220,000

Daoine aslonnaithe ar tugadh tithíocht shealadach dóibh

1,400,000

Oícheanta ar fanadh i lóistíní éigeandála saor in aisce

76,800

Duine a chláraigh le hóstáil trí Airbnb.org

Scéalta faoin tionchar

D'fhreagraíomar creathanna talún sa Tuirc agus sa tSiria, falscaithe ar Maui agus géarchéimeanna daonnúla ar fud an domhain i mbliana.
Tuarascáil ar thionchar (PDF)
Fear ar a bhfuil féasóg dhorcha agus bean ar a bhfuil spéaclaí ina seasamh os comhair balla cloiche agus iad ag miongháire i dtreo an cheamara.

Scéal Zehra agus Souhel

Shocraigh Zehra agus Souhel, oibrithe daonnúla, dáta dá mbainis agus bhog siad isteach i dteach foirfe in Antakya na Tuirce. Ansin scrios sraith creathanna talún ar mhéid 7+ a dteach agus a bpleananna don todhchaí. 

Fuair Zehra agus Souhel áit shealadach le fanacht trí Airbnb.org. Thug an t-árasán faoiseamh dóibh. “Thug sé an spás dúinn teacht ar ais chugainn féin agus smaoineamh ar an méid a tharlódh anois,” arsa Zehra. Ba bhunáit é an fanacht Airbnb.org freisin, óna bhféadfaidís leanúint lena gcuid oibre leis an eagraíocht neamhbhrabúis GOAL Global, ag tacú le marthanóirí eile an chreatha talún.

Scéal Zehra agus Souhel

Shocraigh Zehra agus Souhel, oibrithe daonnúla, dáta dá mbainis agus bhog siad isteach i dteach foirfe in Antakya na Tuirce. Ansin scrios sraith creathanna talún ar mhéid 7+ a dteach agus a bpleananna don todhchaí. 

Fuair Zehra agus Souhel áit shealadach le fanacht trí Airbnb.org. Thug an t-árasán faoiseamh dóibh. “Thug sé an spás dúinn teacht ar ais chugainn féin agus smaoineamh ar an méid a tharlódh anois,” arsa Zehra. Ba bhunáit é an fanacht Airbnb.org freisin, óna bhféadfaidís leanúint lena gcuid oibre leis an eagraíocht neamhbhrabúis GOAL Global, ag tacú le marthanóirí eile an chreatha talún.
Fear ar a bhfuil bonnóg chatach agus éadaí gorma ina shuí ar charraigeacha agus ag stánadh amach roimhe go machnamhach ar fhoraois bháistí mheith.

Scéal Benny

Thug daoine ar fud na tíre laoch ar Benny tar éis dó bean 88 mbliana d'aois agus a hiníon a shábháil ó fhalscaí ar Maui. Ach níor féadadh a theach féin a tharrtháil ó na lasracha.

Chabhraigh foireann Airbnb.org le Benny áit shealadach le fanacht a fháil. Deir sé gur thug an tithíocht, a fuair sé féin agus na comharsana ag a raibh an dála céanna, an chobhsaíocht a bhí ag teastáil uathu chun a bpobal a atógáil. “Táimid níos ullaimhe chun ár bpobal a neartú chun ár mbaile a shlánú”.

Tá Benny ar an iliomad daoine a bhí thíos leis na dóiteáin agus a fuair fanacht éigeandála trí Airbnb.org.

Scéal Benny

Thug daoine ar fud na tíre laoch ar Benny tar éis dó bean 88 mbliana d'aois agus a hiníon a shábháil ó fhalscaí ar Maui. Ach níor féadadh a theach féin a tharrtháil ó na lasracha.

Chabhraigh foireann Airbnb.org le Benny áit shealadach le fanacht a fháil. Deir sé gur thug an tithíocht, a fuair sé féin agus na comharsana ag a raibh an dála céanna, an chobhsaíocht a bhí ag teastáil uathu chun a bpobal a atógáil. “Táimid níos ullaimhe chun ár bpobal a neartú chun ár mbaile a shlánú”.

Tá Benny ar an iliomad daoine a bhí thíos leis na dóiteáin agus a fuair fanacht éigeandála trí Airbnb.org.

Tacaigh lenár gcuid oibre

Toisc go n-íocann Airbnb as costais oibriúcháin uile Airbnb.org, téann 100% de gach tabhartas i dtreo tréimhsí fanachta éigeandála a mhaoiniú le cabhair ónár gcomhpháirtithe neamhbhrabúis.
Tabhair tabhartas anois
Athair ag déanamh pancóg agus a mhac agus a iníon óg ag spraoi le chéile in aice leis ag cuntar na cistine.

Go raibh maith agaibh

D'Óstaigh, comhpháirtithe agus deontóirí Airbnb.org as tionchar a imirt.