Teacht le chéile inár bpobal domhanda

Tabhair airgead inniu i gcomhair tithíocht shealadach do dhaoine atá i ngátar.

Cuidigh linn tithíocht a chur ar fáil do níos mó daoine

Ní féidir a fhios a bheith againn cathain a d'fhéadfadh coimhlint mhór briseadh amach nó cathain a d'fhéadfadh tubaiste nádúrtha tarlú. Ach in am an ghátair is mian le Airbnb.org a bheith ann chun cabhrú le daoine áit le fanacht a fháil. Cuidíonn do thacaíocht linn an riachtanas criticiúil seo a chomhlíonadh.
Tabhair airgead inniu

Cuidigh linn tithíocht a chur ar fáil do níos mó daoine

Ní féidir a fhios a bheith againn cathain a d'fhéadfadh coimhlint mhór briseadh amach nó cathain a d'fhéadfadh tubaiste nádúrtha tarlú. Ach in am an ghátair is mian le Airbnb.org a bheith ann chun cabhrú le daoine áit le fanacht a fháil. Cuidíonn do thacaíocht linn an riachtanas criticiúil seo a chomhlíonadh.
Tabhair airgead inniu

Cuidigh linn tithíocht a chur ar fáil do níos mó daoine

Ní féidir a fhios a bheith againn cathain a d'fhéadfadh coimhlint mhór briseadh amach nó cathain a d'fhéadfadh tubaiste nádúrtha tarlú. Ach in am an ghátair is mian le Airbnb.org a bheith ann chun cabhrú le daoine áit le fanacht a fháil. Cuidíonn do thacaíocht linn an riachtanas criticiúil seo a chomhlíonadh.
Tabhair airgead inniu

Ár dtionchar in 2022

In 2022, tháinig Óstaigh, deontóirí, comhpháirtithe agus eintitis atreoraithe de chuid Airbnb.org le chéile chun cabhrú leis na céadta míle duine easáitithe ag coimhlintí agus ag tubaistí nádúrtha—an bhliain ba ghnóthaí a bhí againn go dtí seo:
Breis is 140,000

Aoi ar cuireadh áit le fanacht ar fáil dóibh in 2022

I measc na n-aíonna bhí daoine a bhí ag teitheadh ón Úcráin, dídeanaithe ón Afganastáin agus daoine sna Stáit Aontaithe easáitithe ag tubaistí nádúrtha.
1.5 Milliún

Fanacht oíche saor in aisce

Ó 2012 i leith, chuir cláir de chuid Airbnb.org áit le fanacht ar fáil do 250,000 aoi ar an iomlán.
112

Eagraíocht ar oibríomar leo

In 2022, bhain 112 eagraíocht, eagraíochtaí neamhbhrabúis agus gníomhaireachtaí rialtais san áireamh, leas as pobal domhanda Óstach Airbnb.org chun tacú le daoine in am an ghátair.

Tionchar bhur dtabhartas

Rachaidh 100% de do thabhartas i gcomhair aíonna Airbnb.org a chur le tithíocht ghearrthéarmach saor in aisce.
Conas a oibríonn tabhartas?
Tá na tréimhsí fanachta go hiomlán saor in aisce d'aíonna de chuid ár gcláir. Ní ghlacann Airbnb.org cion riamh, mar sin de, cuidíonn gach dollar a thugann tú le daoine teach a fháil nuair a bheidh sé de dhíth go crua orthu.

Líonra domhanda tacaíochta

Oibríonn Airbnb.org le heagraíochtaí neamhbhrabúis a chuireann daoine le tithíocht shealadach, acmhainní agus tacaíocht in am an ghátair. Tá an cuspóir céanna againn ar fad: cabhrú leo siúd a d'fhágfaí ar chúl éaga nuair a thiteann géarchéim amach.
Tabhair tabhartas

Community Sponsorship Hub

In 2022, chuidigh an Mol Urraíochta Pobail le daoine “ciorcail urraíochta” a bhunú chun fáilte a chur roimh dhídeanaithe ón Afganastáin agus chun tacú leo, agus d'fhan go leor acu sin le hÓstaigh Airbnb.org nuair a tháinig siad chun na Stát Aontaithe.

Community Sponsorship Hub

In 2022, chuidigh an Mol Urraíochta Pobail le daoine “ciorcail urraíochta” a bhunú chun fáilte a chur roimh dhídeanaithe ón Afganastáin agus chun tacú leo, agus d'fhan go leor acu sin le hÓstaigh Airbnb.org nuair a tháinig siad chun na Stát Aontaithe.

Community Sponsorship Hub

In 2022, chuidigh an Mol Urraíochta Pobail le daoine “ciorcail urraíochta” a bhunú chun fáilte a chur roimh dhídeanaithe ón Afganastáin agus chun tacú leo, agus d'fhan go leor acu sin le hÓstaigh Airbnb.org nuair a tháinig siad chun na Stát Aontaithe.

“Le creidmheasanna sealadacha tithíochta Airbnb.org, is féidir le ciorcail urraíochta tithíocht thosaigh a fháil [do dhídeanaithe] agus a bheith níos muiníní agus iad ag cur fáilte roimh dhaoine nua atá ag cruthú saol nua i Meiriceá."

Sarah Krause, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Mol Urraíochta Pobail

CORE

Chuir Óstaigh Airbnb.org fáilte roimh fhoirne CORE ag teacht go Florida dóibh chun cabhrú i ndiaidh Hairicín Ian. Rinneadh moil chomhordaithe agus stórais soláthairtí de roinnt spásanna freisin.

CORE

Chuir Óstaigh Airbnb.org fáilte roimh fhoirne CORE ag teacht go Florida dóibh chun cabhrú i ndiaidh Hairicín Ian. Rinneadh moil chomhordaithe agus stórais soláthairtí de roinnt spásanna freisin.

CORE

Chuir Óstaigh Airbnb.org fáilte roimh fhoirne CORE ag teacht go Florida dóibh chun cabhrú i ndiaidh Hairicín Ian. Rinneadh moil chomhordaithe agus stórais soláthairtí de roinnt spásanna freisin.

“Nuair a tharlaíonn tubaistí, ní féidir na riachtanais a chur ar leataobh, go háirithe i gcás pobal imeallaithe. Bhí lóistín ó Airbnb.org do línte tosaigh CORE ríthábhachtach chun tacaíocht tarrthála a thabhairt."

Laura Cansicio, Leasuachtarán Comhpháirtíochtaí agus Forbartha

EURORDIS

Ó ionradh na Rúise, chabhraigh EURORDIS le daoine san Úcráin a bhfuil galar neamhchoitianta orthu an tír a fhágáil agus cúram agus lóistín speisialaithe a fháil.

EURORDIS

Ó ionradh na Rúise, chabhraigh EURORDIS le daoine san Úcráin a bhfuil galar neamhchoitianta orthu an tír a fhágáil agus cúram agus lóistín speisialaithe a fháil.

EURORDIS

Ó ionradh na Rúise, chabhraigh EURORDIS le daoine san Úcráin a bhfuil galar neamhchoitianta orthu an tír a fhágáil agus cúram agus lóistín speisialaithe a fháil.

“Is sampla de chlár freagartha í an chomhpháirtíocht le Airbnb.org, a chuireann san áireamh riachtanais chasta theaghlach na ndaoine ar a bhfuil galair neamhchoitianta, riachtanais nach dtuigtear i gcónaí."

Yann Le Cam, POF EURORDIS

Global Empowerment Mission

In 2022, d'oibrigh GEM le Airbnb.org chun mic léinn ón Afraic a athlonnú ón Úcráin agus tithíocht a chur ar fáil do theaghlaigh ar ioncam íseal in Florida a bhí easáitithe ag Hairicín Ian.

Global Empowerment Mission

In 2022, d'oibrigh GEM le Airbnb.org chun mic léinn ón Afraic a athlonnú ón Úcráin agus tithíocht a chur ar fáil do theaghlaigh ar ioncam íseal in Florida a bhí easáitithe ag Hairicín Ian.

Global Empowerment Mission

In 2022, d'oibrigh GEM le Airbnb.org chun mic léinn ón Afraic a athlonnú ón Úcráin agus tithíocht a chur ar fáil do theaghlaigh ar ioncam íseal in Florida a bhí easáitithe ag Hairicín Ian.

“Trí chlár Airbnb.org, is féidir linn ár gcúnamh a leathnú agus i bhfad níos mó slándála a thabhairt dóibh siúd atá thíos leis an saol."

Michael Capponi, Bunaitheoir agus Uachtarán, Global Empowerment Mission

Nova Ukraine

In 2022, chuaigh Nova Ukraine i gcomhpháirtíocht le Airbnb.org chun cabhrú le daoine a bhí ag teitheadh ón Úcráin saol nua a thosú sna Stáit Aontaithe nó san Eoraip.

Nova Ukraine

In 2022, chuaigh Nova Ukraine i gcomhpháirtíocht le Airbnb.org chun cabhrú le daoine a bhí ag teitheadh ón Úcráin saol nua a thosú sna Stáit Aontaithe nó san Eoraip.

Nova Ukraine

In 2022, chuaigh Nova Ukraine i gcomhpháirtíocht le Airbnb.org chun cabhrú le daoine a bhí ag teitheadh ón Úcráin saol nua a thosú sna Stáit Aontaithe nó san Eoraip.

“Chuaigh mé i muinín Nova Ukraine chun lóistín a aimsiú dom féin agus do mo mhac atá 4 bliana d'aois. Fuair mé freagra láithreach. Bhí áirithint [íoctha ag] Airbnb.org againn ar feadh mí iomlán!”

Natalia, aoi Airbnb.org

Phineo

Tar éis an ionradh ar an Úcráin, chabhraigh Phineo agus United for Ukraine le máithreacha aonair, seanóirí agus daoine eile faoi mhíbhuntáiste áiteanna le fanacht a aimsiú i dtíortha máguaird.

Phineo

Tar éis an ionradh ar an Úcráin, chabhraigh Phineo agus United for Ukraine le máithreacha aonair, seanóirí agus daoine eile faoi mhíbhuntáiste áiteanna le fanacht a aimsiú i dtíortha máguaird.

Phineo

Tar éis an ionradh ar an Úcráin, chabhraigh Phineo agus United for Ukraine le máithreacha aonair, seanóirí agus daoine eile faoi mhíbhuntáiste áiteanna le fanacht a aimsiú i dtíortha máguaird.
“Chuir tacaíocht airgeadais agus teicneolaíochta Airbnb.org ar ár gcumas freagairt ar an ngéarchéim láithreach le huirlis mhaitseála, Óstaigh dheimhnithe agus rochtain ar líne chabhrach tacaíochta 24/7."
Alina Nosenko, Ceannasaí Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha, Phineo

Gabhaimid buíochas lenár gcomhpháirtithe agus lenár n-eintitis atreoraithe

Nova Ukraine

Global Empowerment Mission

Community Sponsorship Hub

EURORDIS

CORE

Phineo