Is ar ár bpobal domhanda ilchineálach atá Airbnb ag brath.

Is é an sprioc is mó atá againn ná ardán uilechuimsitheach a thógáil do na hóstaigh agus do na haíonna ar fad, agus táimid ag obair i gcónaí chun é a fheabhsú.
Claontacht agus suaimhneas a thuiscint

Ceann de na bealaí ina bhfuilimid ag dul i ngleic le leithcheal is ea trí oiliúint maidir le claontacht neamh-chomhfhiosach. Chun cabhrú lenár mbaill an leithcheal agus na claontachtaí a chruthaíonn é a thuiscint, chuireamar an tacar uirlisí seo le chéile a dhéanann iniúchadh ar chlaontacht agus ar thosca eile a mbíonn tionchar acu ar chinntí daoine, fiú gan iad a bheith ar an eolas fúthu.

Ag gníomhú le chéile

Tacaíonn Airbnb an tSaoránaigh le dul chun cinn trí oibriú i gcomhar lenár bpobal domhanda. Seo an áit a roinnimid uirlisí foghlama agus tacaíochta, smaointe ó phríomhsmaointeoirí, nuacht ar stádas comhroinnte tithe agus bealaí chun gníomhú.

Ag cabhrú lenár n-óstaigh suaimhneas a chruthú

Tá comhthuiscint riachtanach chun eispéiris Airbnb níos fáiltiúla agus níos cuimsithí a chruthú. Tá freagraí inár nIonad Cabhrach leathnaithe ar go leor ceisteanna an tsaoil dhairíre faoinár bpolasaí neamhleithcheala.

Ba mhian linn cloisteáil uait

Tugann ár nIonad Pobail spreagadh dúinn, is áit é ina roinneann ár n-óstaigh scéalta agus smaointe lena chéile, scéalta a thaitníonn linn agus a spreagann muid chun ardán níos fearr a thógáil. Roinn do chuid eispéireas de mhuintearas agus cuir tús le díospóireacht.