Eispéiris Tionchair Shóisialta

Cruthaigh tacadóirí nua do do chúis

Bailigh airgead agus méadaigh tuiscint do d'eagraíocht neamhbhrabúis trí ghníomhaíochtaí a óstáil a thaitneoidh go mór le d'aíonna.

Ceangail muintir na háite agus taistealaithe le do mhisean

Ó do chuid scileanna beachaireachta a roinnt go rang cócaireachta cultúrtha a stiúradh, is féidir leat eispéireas Tionchair Shóisialta a thairiscint atá deartha chun aíonna a nascadh le do mhisean. Ní ghearann Airbnb a tháillí, agus mar sin, téann 100% de na fáltais chuig d'eagraíocht neamhbhrabúis.

Ó do chuid scileanna beachaireachta a roinnt go rang cócaireachta cultúrtha a stiúradh, is féidir leat eispéireas Tionchair Shóisialta a thairiscint atá deartha chun aíonna a nascadh le do mhisean. Ní ghearann Airbnb a tháillí, agus mar sin, téann 100% de na fáltais chuig d'eagraíocht neamhbhrabúis.

Freastail ar phobal ar mór a ghean

Ardaigh feasacht i measc pobal domhanda taistealaithe a aontaíonn le do luachanna féin. Agus na milliúin cuairteoir ann gach mí, is féidir le Airbnb cur le hinfheictheacht d'eagraíochta neamhbhrabúis.

Seo an cineál custaiméirí a bhíomar riamh ag iarraidh a bheith againn - daoine óga fuinniúla eolasacha atá chomh díograiseach...linn féin fiú.”

Jon, óstach “Céaslaigh le Piongainí” Cape Town, an Afraic Theas

Téigh chuig eispéireas
Seo an cineál custaiméirí a bhíomar riamh ag iarraidh a bheith againn - daoine óga fuinniúla eolasacha atá chomh díograiseach...linn féin fiú.”

Jon, óstach “Céaslaigh le Piongainí” Cape Town, an Afraic Theas

Téigh chuig eispéireas

Gin ioncam inbhuanaithe

Airbnb waives our 20% service fee for social impact experiences, so all funds you raise go directly to achieving your mission.

D'éirigh linn dóthain airgid a fháil chun ár dtionscadal a thosú chun villa Rómhánach Colonnacce (villa den dara haois RCh) a chaomhnú agus athchóiriú.”

Gianfranco, óstach “Seandálaí ar feadh Lá amháin” an Róimh, an Iodáil

Téigh chuig eispéireas
D'éirigh linn dóthain airgid a fháil chun ár dtionscadal a thosú chun villa Rómhánach Colonnacce (villa den dara haois RCh) a chaomhnú agus athchóiriú.”

Gianfranco, óstach “Seandálaí ar feadh Lá amháin” an Róimh, an Iodáil

Téigh chuig eispéireas

Spreag tacadóirí nua

Trí dhaoine a nascadh le do mhisean ar leibhéal níos doimhne, is féidir leat níos mó oibrithe deonacha, deontóirí agus gníomhaithe a chruthú a leanfaidh ag an scéil faoi do chúis.

Is rud marthanach é an méid a tharlaíonn anseo. Ba mhaith liom a chinntiú nach rachaidh an fhoirm ealaíne seo in éag choíche.”

Vy, óstach “Tóg do chroí le gaspal” Harlem, Cathair Nua-Eabhrac

Téigh chuig eispéireas
Is rud marthanach é an méid a tharlaíonn anseo. Ba mhaith liom a chinntiú nach rachaidh an fhoirm ealaíne seo in éag choíche.”

Vy, óstach “Tóg do chroí le gaspal” Harlem, Cathair Nua-Eabhrac

Téigh chuig eispéireas

Óstáil ar do choinníollacha féin

Socraigh an mhinicíocht athfhillteach a oireann duitse, roghnaigh do phraghas agus méid do ghrúpa (suas le deichniúr), agus bainistigh na mionsonraí go léir cibé áit a bhfuil tú lenár n-aip mhóibíleach áisiúil.

D'iarramar ar oibrithe deonacha óstáil 3 huaire sa tseachtain chun a oiread sin infhaighteachta a bheith againn.”

Ryan, óstach “Siúil Runyon Canyon le madra tarrthála” Los Angeles, SAM

Téigh chuig eispéireas
D'iarramar ar oibrithe deonacha óstáil 3 huaire sa tseachtain chun a oiread sin infhaighteachta a bheith againn.”

Ryan, óstach “Siúil Runyon Canyon le madra tarrthála” Los Angeles, SAM

Téigh chuig eispéireas

Conas tosú

Aimsigh óstach

Cé a chuireann croí do mhisin in iúl? Smaoinigh ar bhaill foirne, oibrithe deonacha, baill den phobal agus daoine a bheidh thuas leis mar óstach do d'eispéireas – is féidir leat saineolaí i do réimse a fhostú freisin.

Deimhnigh d'eagraíocht neamhbhrabúis

Chun nach ngearrfar táillí ort, caithfidh d'eagraíocht neamhbhrabúis a bheith cláraithe lenár gcomhpháirtí bailíochtaithe.

Cruthaigh d'eispéireas

Tabhair blaiseadh de do chúis do dhaoine ar mhodh uathúil praiticiúil. Má shásaíonn d'eispéireas ár gcaighdeáin cháilíochta, cuirfidh tú dátaí leis agus tosóidh tú ag óstáil!

Foghlaim conas a dhéantar é

Bí spreagtha ag eispéiris bheo

Féach cad atá á dhéanamh ag na céadta eagraíocht neamhbhrabúis ar fud na cruinne chun feasacht a chur chun cinn, tacadóirí fadtéarmacha a chruthú agus airgead a bhailiú.

Bí spreagtha ag eispéiris bheo

Féach cad atá á dhéanamh ag na céadta eagraíocht neamhbhrabúis ar fud na cruinne chun feasacht a chur chun cinn, tacadóirí fadtéarmacha a chruthú agus airgead a bhailiú.

Eolas faoi Airbnb

Cad is Airbnb ann?

Cúireann Airbnb daoine agus áiteanna le fanacht agus rudaí le déanamh le chéile ar fud an domhain. Tá an pobal faoi stiúir na n-óstach, a thugann an deis uathúil dá n-aíonna taisteal ar nós duine áitiúil.

Cad is eispéireas Airbnb ann?

Gníomhaíocht atá deartha agus treoraithe ag muintir spreagúil na háite. Ní turais nó ranganna tipiciúla iad eispéiris ach imeachtaí chun aíonna a thumadh isteach i do shaol uathúil. Is féidir le duine ar bith caitheamh aimsire, scil nó saineolas a roinnt gan seomra breise a bheith ag teastáil.

Freagraí ar cheisteanna

Cé atá in ann a bheith ina óstach Tionchair Shóisialta?

Is féidir le baill foirne, comhaltaí boird, conraitheoirí, oibrithe deonacha nó lucht tacaíochta de chuid ENR/eagraíochta neamhbhrabúis a bheith ina n-óstach tionchair shóisialta. Tá fíor-shaineolas acu ar obair na heagraíochta neamhbhrabúis agus cead óstála acu ón eagraíocht.

Cén cineál eagraíochta atá incháilithe chun Eispéireas Tionchair Shóisialta a óstáil?

Ní mór don eagraíocht féin a bheith ina ENR/eagraíocht neamhbhrabúis chláraithe de réir shainmhíniú ár gcomhpháirtí bailíochtaithe TechSoup, agus ní mór í a bhailíochtú trí thairseach TechSoup. Cé nach bhfuil incháilithe eispéireas Tionchair Shóisialta a óstáil? • Eagraíochtaí reiligiúnacha nó creidimh, ach amháin i gcás gur gníomhaíochtaí neamhsheicteacha iad na gníomhaíochtaí a bhfuil urraíocht á dtabhairt ina leith , amhail cistineacha anraith nó brúnna, agus go bhfil fáilte roimh dhaoine as gach uile chreideamh iontu. • Eagraíochtaí a dhéanann leithcheal nó a bhfuil cleachtaí eisiatacha acu ar bhonn reiligiúin, inscne, gnéischlaonta nó ceisteanna eile a bhaineann le héagsúlacht, fiú má cheadódh dlíthe áitiúla é sin. • Eagraíochtaí polaitiúla nó brústocaireachta, cuallachtaí/seathrais ollscoile agus eagraíochtaí áirithe abhcóideachta agus comhshocair. Léigh tuilleadh: www.airbnb.com/how-do-i-host-a-social-impact-experience

An ngearrann Airbnb táille?

Ní d'óstaigh eispéiris Tionchair Shóisialta. Ní ghearrann Airbnb a tháille 20% ar óstaigh bhailíochtaithe neamhbhrabúis. Fágann sin go dtéann 100% de na fáltais a bhailítear ón eispéireas go díreach chuig cuntas bainc d'eagraíochta.

Cé chomh minic agus ba chóir dom a bheith ag óstáil?

Tá eispéiris in ainm a bheith ina ngníomhaíochtaí athfhillteacha leanúnacha ar féidir le muintir na háite agus le taistealaithe iad a chur in áirithe. Ós rud é go mbeidh solúbthacht agus úinéireacht iomlán agat ar infhaighteacht d'fhéilire, is fút féin atá sé cé chomh minic agus is mian leat óstáil. Óstálann roinnt óstach Tionchair Shóisialta 3 huaire sa tseachtain, ach óstálann roinnt eile díobh dhá uair sa mhí. Molaimid óstáil a dhéanamh uair amháin sa tseachtain ar a laghad chun go mbeidh níos mó deiseanna agat nascadh le pobal Airbnb. Dá mhéad dátaí atá ar fáil agat, is ea is mó aíonna a fheicfidh thú agus iad ag cuardach ar an ardán. Ós rud é go gciallaíonn níos mó dátaí gur mó an seans go bhfeicfear thú, ní mholaimid eispéiris nó imeachtaí aon uaire mar eispéireas Tionchair Shóisialta.

An féidir le níos mó ná óstach amháin a bheith ann ag m'eispéireas?

Caithfidh. Le bheith incháilithe, ní mór do gach duine a óstálann eispéireas nó a chuidíonn lena óstáil cuntas Airbnb a bheith aige nó aici, agus caithfidh sé nó sí a bheiht luaite as a ainm nó a haimn sa rannóg "Eolas fút féin". Tá sé i gcoinne pholasaí Airbnb níos mó ná óstach amháin a bheith ann, ach amháin má leanann siad na rialacha thuas.

An gcaithfidh mé teach Airbnb a thairiscint chun eispéireas Airbnb a óstáil?

Ní hea ar chor ar bith. Is tairiscintí ar leith iad eispéiris Airbnb agus Tithe Airbnb. Is féidir le hóstaigh Eispéiris na rudaí a bhfuil dúil acu iontu a roinnt agus a bheith ina n-ambasadóir dá gcathair gan gá dóibh óstáil ina dteach féin. Maidir le haíonna Eispéiris, ní gá go bhfuil siad ag fanacht i dTeach chun Eispéireas a chur in áirithe. Mar a tharlaíonn sé, is taistealaithe a bhíonn ag fanacht i liostuithe Airbnb iad a lán aíonna Eispéiris, ach feictear aíonna áitiúla freisin mar bhealach chun naisc sa phobal a neartú agus caidreamh áitiúil chothú.

Conas a íoctar an eagraíocht neamhbhrabúis?

Ós rud é go bhfaigheann óstaigh Thionchair Shóisialta 100% de na fáltais a ghnóthaíonn an t-eispéireas, beidh ar an óstach cuntas bainc na heagraíochta neamhbhrabúis a nascadh go díreach leis an gcuntas Airbnb a bhfuil siad ag óstáil air. Ciallaíonn sin go mbeidh ort cuntas Airbnb nua a chruthú ag baint úsáid as seoladh ríomhphoist d'eagraíochta neamhbhrabúis, agus cuntas bainc na heagraíochta neamhbhrabúis a chur leis mar mhodh eisíocaíochta. Ceithre huaire is fiche tar éis dheireadh d'eispéiris, gheobhaidh tú an eisíocaíocht i do rogha modha.

Cén fáth a bhfuil clár tionchair shóisialta ag Airbnb?

Is é misean Airbnb domhan a chruthú inar féidir le haon duine a bheith ar a shuaimhneas nó ar a suaimhneas in aon áit. Ceann de na bealaí is mó tionchar chun eolas a chur ar áit nua agus naisc a dhéanamh inti, dar linn, is ea tuiscint a fháil ar na ceisteanna a bhfuil cás ag muintir na háite iontu. Agus muid ag obair le heagraíochtaí neamhrialtasacha/neamhbhrabúis is féidir linn ár misean a chur chun cinn trí na heispéiris ar ár n-ardán a éagsúlú agus tionchar dearfach a chruthú i bpobail.