EISPÉIRIS AIRBNB

Óstáil eispéireas ar líne

Téigh le pobal óstach agus tabhair an domhan le chéile ar bhealach iomlán nua.

Téigh le pobal óstach agus tabhair an domhan le chéile ar bhealach iomlán nua.

Is gníomhaíochtaí spéisiúla iad Eispéiris Airbnb faoi stiúir mhuintir na háite a théann níos faide ná gnáth-thurais ná gnáthranganna. Agus anois is féidir leat iad a óstáil do dhuine ar bith, ó áit ar bith.

Is gníomhaíochtaí spéisiúla iad Eispéiris Airbnb faoi stiúir mhuintir na háite a théann níos faide ná gnáth-thurais ná gnáthranganna. Agus anois is féidir leat iad a óstáil do dhuine ar bith, ó áit ar bith.

Óstáil ó do theach

Roinn do shaineolas agus spléachadh ar do shaol.

Buail le haíonna ar fud an domhain

Déan an domhan rud beag níos lú agus i bhfad níos cairdiúla.

Tóg gnó

Saothraigh airgead as an rud is ansa leat a dhéanamh le tacaíocht ó Airbnb.

An chaoi a n-oibríonn sé

Más óstach eispéiris thú cheana féin, fáilte ar ais! Chun tús a chur le hóstáil ar líne, beidh ort eispéireas iomlán nua a chruthú agus é a chur isteach lena athbhreithniú ag leanúint an phróisis thíos.

Más óstach eispéiris thú cheana féin, fáilte ar ais! Chun tús a chur le hóstáil ar líne, beidh ort eispéireas iomlán nua a chruthú agus é a chur isteach lena athbhreithniú ag leanúint an phróisis thíos.

Dear d'eispéireas

Tosaíonn gach eispéireas lenár gcaighdeáin cháilíochta—saineolas, rochtain, agus nasc. Ach smaoinigh chomh maith ar conas bheith páirteach le haíonna ar líne, agus íoslaghdaigh na soláthairtí a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil uathu chun páirt a ghlacadh . Nuair a bheidh smaoineamh agat, cuir tús leis an bpróiseas cur isteach.

Dear d'eispéireas

Tosaíonn gach eispéireas lenár gcaighdeáin cháilíochta—saineolas, rochtain, agus nasc. Ach smaoinigh chomh maith ar conas bheith páirteach le haíonna ar líne, agus íoslaghdaigh na soláthairtí a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil uathu chun páirt a ghlacadh . Nuair a bheidh smaoineamh agat, cuir tús leis an bpróiseas cur isteach.

Roinn do smaoineamh

Ansin, beidh ort cur síos a dhéanamh ar do ghníomhaíocht don iarratas agus do leathanach d'eispéiris amach anseo. Molaimid neart eolais a roinnt ar luach an mhéid atá á thairiscint agat, ag tosú le praghas níos ísle go dtí go mbeidh roinnt léirmheasanna agat, agus an fad a shocrú go dtí 90 nóiméad nó níos lú.

Roinn do smaoineamh

Ansin, beidh ort cur síos a dhéanamh ar do ghníomhaíocht don iarratas agus do leathanach d'eispéiris amach anseo. Molaimid neart eolais a roinnt ar luach an mhéid atá á thairiscint agat, ag tosú le praghas níos ísle go dtí go mbeidh roinnt léirmheasanna agat, agus an fad a shocrú go dtí 90 nóiméad nó níos lú.

Cuir d'eispéireas isteach

Tá tú beagnach réidh! Nuair a thiocfaidh tú fad leis an gcéim Suíomh, cuir tic sa bhosca Is ea, is eispéireas ar líne é seo. Nuair a bheidh gach rud eile críochnaithe, beidh tú réidh lena chur isteach. Caithfidh ár bhfoireann súil air agus cuirfidh siad scéala chugat má cheadófar é i gceann 2–4 seachtaine.

Cuir d'eispéireas isteach

Tá tú beagnach réidh! Nuair a thiocfaidh tú fad leis an gcéim Suíomh, cuir tic sa bhosca Is ea, is eispéireas ar líne é seo. Nuair a bheidh gach rud eile críochnaithe, beidh tú réidh lena chur isteach. Caithfidh ár bhfoireann súil air agus cuirfidh siad scéala chugat má cheadófar é i gceann 2–4 seachtaine.

Cuir ar bun agus tosaigh ag óstáil

Agus tú ag fanacht, is féidir leat suíomh a roghnú a léiríonn tusa agus do ghníomhaíocht agus tosaigh ag pleanáil do cheamara a chur ar bun, soilsiú, agus fuaim. Is féidir leat tosú freisin ag cur eolais ar ardán comhdhála Zoom. Ná bí buartha, sula dtosóidh tú ag óstáil roinnfimid go leor acmhainní chun go n-éireoidh go geal leat.

Cuir ar bun agus tosaigh ag óstáil

Agus tú ag fanacht, is féidir leat suíomh a roghnú a léiríonn tusa agus do ghníomhaíocht agus tosaigh ag pleanáil do cheamara a chur ar bun, soilsiú, agus fuaim. Is féidir leat tosú freisin ag cur eolais ar ardán comhdhála Zoom. Ná bí buartha, sula dtosóidh tú ag óstáil roinnfimid go leor acmhainní chun go n-éireoidh go geal leat.

An chaoi a bhfuil óstaigh ag roinnt a saoil

Tugann na hóstaigh seo spiorad na n-eispéireas chun an scáileáin le gníomhaíochtaí uathúla do ghrúpaí beaga le déanamh le chéile agus muid scartha óna chéile.

Déan Machnamh le Caoirigh
Machnamhacht díreach ó fheirm in Albain, in éineacht le teagmhálacha le roinnt cairde clúmhacha.
Spraoi Bácála don Teaghlach
Am maith sa chistin do pháistí agus do dhaoine fásta araon a mbeidh baisc brioscaí úrdhéanta mar thoradh air.
Rúin na Draíochta
Agus cuid de ina sheó agus cuid de ina mháistir-rang, foghlaimeoidh aíonna síceolaíocht na draíochta agus cleasanna is féidir leo a dhéanamh sa bhaile.

Tacaímid leat

Níl tú i d'aonar—beidh rochtain agat ar uirlisí agus deiseanna oideachais chun cabhrú leat forbairt mar óstach agus mar fhiontraí.

Acmhainní

Treoirlínte, leideanna, agus cleasanna chun eispéiris rathúla ar líne a óstáil.

Imeachtaí ar líne

Foghlaim an dóigh le máistreacht a fháil ar ealaín na hóstála, bíodh sé ar líne agus ar bhealaí eile.

Tacaíocht phobail

Ceangail le hóstaigh eile trí ghrúpaí Facebook agus teacht le chéile.

Ceisteanna coitianta

Conas is féidir liom clárú?

Úsáidfidh tú an fhoirm thaiscthe chéanna a úsáidtear le gach eispéireas eile. Nuair a thiocfaidh tú chomh fada leis an gcéim, Suíomh, cuir tic sa bhosca, Is ea, is eispéireas ar líne é seo. Déanfaidh ár bhfoireann athbhreithniú ar an méid a chuir tú isteach a luaithe is féidir ansin agus cuirfidh siad scéala chugat má cheadaítear é i gceann 2–4 seachtaine.

Cad atá difriúil faoi eispéireas ar líne a óstáil?

Ní theastaíonn ach 1-2 uair an chloig agus fíorbheag soláthairtí chun páirt a ghlacadh sna heispéiris ar líne is mealltaí agus is cuimsithí. Is gnách go mbíonn costais as eispéireas ar líne níos lú ná an méid a chosnóidh sé ort bheith ag óstáil go pearsanta, mar sin ba cheart é sin a léiriú i do phraghsáil chomh maith. Teastaíonn ceamara agus nasc láidir idirlín leis freisin ionas gur féidir leat fuaim agus físeán a shruthú le linn d'eispéiris.

Conas a dhéanfaidh mé m'eispéireas a shruthú ar líne?

Bainfidh tú úsáid as ardán ar a dtugtar Zoom trínar féidir le d’aíonna go léir dul leis an eispéireas ag an am céanna, trína gcumasaítear fuaim agus físeáin ionas gur féidir le gach duine idirghníomhú, agus trína dtairgtear uirlisí eile chun cabhrú leat óstáil. Nuair a bheidh d’eispéireas ar líne ceadaithe, gheobhaidh tú cuireadh chun clárú le cuntas Zoom saor in aisce. Tar éis duit clárú, tástáil do nasc idirlín trí dhul le cruinniú tástála agus cuir eolas ar a ghnéithe.

Cad iad Eispéiris ar Líne?

Cosúil le heispéireas bunaidh díreach, cuireann Eispéiris ar Líne aíonna in aithne do shainóstaigh, cuireann siad bealach ar fáil chun bualadh agus idirghníomhú le daoine nua, agus tairgeann siad formáid ar féidir í a úsáid go cianda do gach duine atá ar choraintín agus sa bhaile. Is féidir le daoine dul le heispéiris ar líne ón mbaile nó áit ar bith ar domhan—níl de dhíth orthu ach nasc idirlín. Níor chóir go mbeadh gá dóibh bheith in áit ar leith nó ní gá dóibh mórán a thabhairt leo chun páirt a ghlacadh.

Faigh tuilleadh eolais faoi óstáil le hEispéiris Airbnb