EISPÉIRIS AIRBNB

Host a food experience

Roinn do cheird le haghaidh blasanna traidisiúnta nó péirí ceannródaíocha. Óstáil rang cócaireachta, turas bia nó eispéireas itheacháin pearsanta.

Cad a lorgaimid in óstaigh

Gairmithe de gach cineál
Food pioneers, chefs, critics and other experts share their culinary knowledge with everyone.
Rochtain ar ghníomhaíochtaí agus áiteanna uathúla
They give insight into local communities, unusual locations and hidden gems.
Ceangal idir aíonna
Trí blaiseadh, ranganna, agus turais, úsáideann óstaigh bia mar chatalaíoch le haghaidh caidrimh.

Taispeáin do chuid eolais

Ranganna cócaireachta praicticiúla
Múin an teicníc atá taobh thiar d’oideas rúnda do sheanmháthar nó do nuálaíocht roghchlár is déanaí do ghrúpa beadaithe.
Turais bia uathúla
Tóg turas go dtí an margadh áitiúil, cuir seoda ceilte ar taispeáint, nó roinn na stadanna bia is fearr leat.
Eispéiris itheacháin phearsanta
Craft your own unique menu, offer fresh ingredients from your garden, or simply break bread with new friends around the table.

Roinn do dhomhan

Go beyond the typical tour and show off your city, craft, cause, or culture by hosting an experience.

Cruthaigh gníomhaíocht ar do bhealach féin

Feabhsaigh do cheird, nó caith solas ar shaothair do bheatha trína roinnt le muintir na háite agus le taistealaithe.

Cruthaigh gníomhaíocht ar do bhealach féin

Feabhsaigh do cheird, nó caith solas ar shaothair do bheatha trína roinnt le muintir na háite agus le taistealaithe.

Bealach fiúntach chun do bheatha a shaothrú

Déan brabús de do dhúil trí ghníomhaíochtaí uathúla spreagúla a chruthú a thaitníonn le gach duine.

Bealach fiúntach chun do bheatha a shaothrú

Déan brabús de do dhúil trí ghníomhaíochtaí uathúla spreagúla a chruthú a thaitníonn le gach duine.

Spreag tacadóirí nua

Sáigh daoine isteach i do chúis tríd an fáth a bhfuil sé speisialta duit a thaispeáint dóibh.

Spreag tacadóirí nua

Sáigh daoine isteach i do chúis tríd an fáth a bhfuil sé speisialta duit a thaispeáint dóibh.

Tacaímid leat

Acmhainní amhail míreanna agus léargais atá tiomnaithe do na riachtanais óstála atá agat, tacaíocht do chustaiméirí 24/7 duit féin agus do d'aíonna, poiblíocht do d'eispéireas, agus a lán rudaí eile nach iad.

Uirlisí atá saincheaptha duitse
Deais a thugann léargais, infheictheacht aíonna ó gach cearn den domhan, íocaíochtaí gan stró, agus i bhfad níos mó duit.
Have peace of mind
Maidir leis an gcuid is mó de na heispéiris, beidh tú faoi árachas suas le $1 milliún. Chomh maith le tacaíocht do chustaiméirí 24/7 ionas gur féidir leat tabhairt faoi do dhúil.
Treoir le cabhrú leat fás
Weekly newsletters, articles, community events and resources are dedicated to help you succeed on every step of your hosting journey.

Give people a taste of your city, craft, cause, or culture through a one-of-a-kind food experience, designed by you.

Give people a taste of your city, craft, cause, or culture through a one-of-a-kind food experience, designed by you.