EISPÉIRIS AIRBNB

Óstáil eispéireas bia

Share your craft for traditional tastes or cutting edge pairings. Host a cooking class, food tour, or intimate dining experience.

Cad a lorgaimid in óstaigh

Gairmithe de gach cineál

Roinneann ceannródaithe bia, cócairí, léirmheastóirí agus saineolaithe eile a gcuid eolais cócaireachta le gach duine.

Rochtain ar ghníomhaíochtaí agus áiteanna uathúla

They give insight into local communities, unusual locations and hidden gems.

Ceangal idir aíonna

Trí blaiseadh, ranganna, agus turais, úsáideann óstaigh bia mar chatalaíoch le haghaidh caidrimh.

Taispeáin do chuid eolais

Ranganna cócaireachta praicticiúla

Múin an teicníc atá taobh thiar d’oideas rúnda do sheanmháthar nó do nuálaíocht roghchlár is déanaí do ghrúpa beadaithe.

Turais bia uathúla

Tóg turas go dtí an margadh áitiúil, cuir seoda ceilte ar taispeáint, nó roinn na stadanna bia is fearr leat.

Eispéiris itheacháin phearsanta

Craft your own unique menu, offer fresh ingredients from your garden, or simply break bread with new friends around the table.

Roinn do dhomhan

Téigh níos faide ná an gnáth-thuras agus tarraing aird ar do chathair, ar do cheird, ar do chúis, nó ar do chultúr trí eispéireas a óstáil.

Cruthaigh gníomhaíocht ar do bhealach féin

Feabhsaigh do cheird, nó caith solas ar shaothair do bheatha trína roinnt le muintir na háite agus le taistealaithe.

Cruthaigh gníomhaíocht ar do bhealach féin

Feabhsaigh do cheird, nó caith solas ar shaothair do bheatha trína roinnt le muintir na háite agus le taistealaithe.

Bealach fiúntach chun do bheatha a shaothrú

Déan brabús de do dhúil trí ghníomhaíochtaí uathúla spreagúla a chruthú a thaitníonn le gach duine.

Bealach fiúntach chun do bheatha a shaothrú

Déan brabús de do dhúil trí ghníomhaíochtaí uathúla spreagúla a chruthú a thaitníonn le gach duine.

Spreag tacadóirí nua

Sáigh daoine isteach i do chúis tríd an fáth a bhfuil sé speisialta duit a thaispeáint dóibh.

Spreag tacadóirí nua

Sáigh daoine isteach i do chúis tríd an fáth a bhfuil sé speisialta duit a thaispeáint dóibh.

Tacaímid leat

Acmhainní amhail míreanna agus léargais atá tiomnaithe do na riachtanais óstála atá agat, tacaíocht do chustaiméirí 24/7 duit féin agus do d'aíonna, poiblíocht do d'eispéireas, agus a lán rudaí eile nach iad.

Uirlisí atá saincheaptha duitse

Deais a thugann léargais, infheictheacht aíonna ó gach cearn den domhan, íocaíochtaí gan stró, agus i bhfad níos mó duit.

Bíodh suaimhneas intinne agat

Maidir leis an gcuid is mó de na heispéiris, beidh tú faoi árachas suas le $1 milliún. Chomh maith le tacaíocht do chustaiméirí 24/7 ionas gur féidir leat tabhairt faoi do dhúil.

Treoir le cabhrú leat fás

Tá nuachtlitreacha seachtainiúla, míreanna, imeachtaí pobail agus acmhainní ann le cabhrú leat ionas go n-éireoidh leat ag gach céim de do thuras óstála.

Give people a taste of your city, craft, cause, or culture through a one-of-a-kind food experience, designed by you.