EISPÉIRIS AIRBNB

Óstáil eispéireas cultúir agus staire

Show guests the secret scandals, epic struggles, and legends behind famous landmarks in your city.

Cad a lorgaimid in óstaigh

Gairmithe de gach cineál

Léiríonn staraithe ealaíne, ailtirí, déantóirí blais agus treoraithe an pobal trína súile féin.

Rochtain ar ghníomhaíochtaí agus áiteanna uathúla

Nochtann siad fochultúir, figiúirí faoi thalamh, láithreacha rúnda, agus saothruithe atá ag teacht chun cinn.

Ceangal idir aíonna

Le dearcthaí pearsanta ar scéalta áitiúla, nascann siad aíonna le scéal is féidir leo a roinnt sa bhaile.

Taispeáin do chuid eolais

Stair fheimineach

Caith solas ar na mná láidre a chruthaigh an stair i do chultúr.

Sainchomharthaí, le casadh iontu

Tabhair an fíorscéal taobh thiar de na sainchomharthaí cáiliúla.

Cultúr ard, athmheasctha

Inis an scéal nach raibh riamh sna leabhair staire le healaín áitiúil, le scannáin, agus le hailtireacht.

Roinn do dhomhan

Téigh níos faide ná an gnáth-thuras agus tarraing aird ar do chathair, ar do cheird, ar do chúis, nó ar do chultúr trí eispéireas a óstáil.

Cruthaigh gníomhaíocht ar do bhealach féin

Feabhsaigh do cheird, nó caith solas ar shaothair do bheatha trína roinnt le muintir na háite agus le taistealaithe.

Cruthaigh gníomhaíocht ar do bhealach féin

Feabhsaigh do cheird, nó caith solas ar shaothair do bheatha trína roinnt le muintir na háite agus le taistealaithe.

Bealach fiúntach chun do bheatha a shaothrú

Déan brabús de do dhúil trí ghníomhaíochtaí uathúla spreagúla a chruthú a thaitníonn le gach duine.

Bealach fiúntach chun do bheatha a shaothrú

Déan brabús de do dhúil trí ghníomhaíochtaí uathúla spreagúla a chruthú a thaitníonn le gach duine.

Spreag tacadóirí nua

Sáigh daoine isteach i do chúis tríd an fáth a bhfuil sé speisialta duit a thaispeáint dóibh.

Spreag tacadóirí nua

Sáigh daoine isteach i do chúis tríd an fáth a bhfuil sé speisialta duit a thaispeáint dóibh.

Tacaímid leat

Acmhainní amhail míreanna agus léargais atá tiomnaithe do na riachtanais óstála atá agat, tacaíocht do chustaiméirí 24/7 duit féin agus do d'aíonna, poiblíocht do d'eispéireas, agus a lán rudaí eile nach iad.

Uirlisí atá saincheaptha duitse

Deais a thugann léargais, infheictheacht aíonna ó gach cearn den domhan, íocaíochtaí gan stró, agus i bhfad níos mó duit.

Bíodh suaimhneas intinne agat

Maidir leis an gcuid is mó de na heispéiris, beidh tú faoi árachas suas le $1 milliún. Chomh maith le tacaíocht do chustaiméirí 24/7 ionas gur féidir leat tabhairt faoi do dhúil.

Treoir le cabhrú leat fás

Tá nuachtlitreacha seachtainiúla, míreanna, imeachtaí pobail agus acmhainní ann le cabhrú leat ionas go n-éireoidh leat ag gach céim de do thuras óstála.

Athraigh scéal do chultúir tríd an stair atá taobh thiar de do chathair a thaispeáint do dhaoine i ngníomhaíocht uathúil, a dhear tusa.