EISPÉIRIS AIRBNB

Host a culture & history experience

Take people off the beaten path and show the secret scandals, epic struggles, and legends behind famous landmarks in your city.

Cad a lorgaimid in óstaigh

Gairmithe de gach cineál
Art historians, architects, tastemakers and guides show the community through their lens.
Rochtain ar ghníomhaíochtaí agus áiteanna uathúla
Nochtann siad fochultúir, figiúirí faoi thalamh, láithreacha rúnda, agus saothruithe atá ag teacht chun cinn.
Ceangal idir aíonna
With personal perspectives on local tales, they connect guests with a story they can share back home.

Taispeáin do chuid eolais

Stair fheimineach
Caith solas ar na mná láidre a chruthaigh an stair i do chultúr.
Sainchomharthaí, le casadh iontu
Tabhair an fíorscéal taobh thiar de na sainchomharthaí cáiliúla.
High culture, remixed
Inis an scéal nach raibh riamh sna leabhair staire le healaín áitiúil, le scannáin, agus le hailtireacht.

Roinn do dhomhan

Go beyond the typical tour and show off your city, craft, cause, or culture by hosting an experience.

Cruthaigh gníomhaíocht ar do bhealach féin

Feabhsaigh do cheird, nó caith solas ar shaothair do bheatha trína roinnt le muintir na háite agus le taistealaithe.

Cruthaigh gníomhaíocht ar do bhealach féin

Feabhsaigh do cheird, nó caith solas ar shaothair do bheatha trína roinnt le muintir na háite agus le taistealaithe.

Bealach fiúntach chun do bheatha a shaothrú

Déan brabús de do dhúil trí ghníomhaíochtaí uathúla spreagúla a chruthú a thaitníonn le gach duine.

Bealach fiúntach chun do bheatha a shaothrú

Déan brabús de do dhúil trí ghníomhaíochtaí uathúla spreagúla a chruthú a thaitníonn le gach duine.

Spreag tacadóirí nua

Sáigh daoine isteach i do chúis tríd an fáth a bhfuil sé speisialta duit a thaispeáint dóibh.

Spreag tacadóirí nua

Sáigh daoine isteach i do chúis tríd an fáth a bhfuil sé speisialta duit a thaispeáint dóibh.

Tacaímid leat

Acmhainní amhail míreanna agus léargais atá tiomnaithe do na riachtanais óstála atá agat, tacaíocht do chustaiméirí 24/7 duit féin agus do d'aíonna, poiblíocht do d'eispéireas, agus a lán rudaí eile nach iad.

Uirlisí atá saincheaptha duitse
Deais a thugann léargais, infheictheacht aíonna ó gach cearn den domhan, íocaíochtaí gan stró, agus i bhfad níos mó duit.
Have peace of mind
Maidir leis an gcuid is mó de na heispéiris, beidh tú faoi árachas suas le $1 milliún. Chomh maith le tacaíocht do chustaiméirí 24/7 ionas gur féidir leat tabhairt faoi do dhúil.
Treoir le cabhrú leat fás
Weekly newsletters, articles, community events and resources are dedicated to help you succeed on every step of your hosting journey.

Athraigh scéal do chultúir tríd an stair atá taobh thiar de do chathair a thaispeáint do dhaoine i ngníomhaíocht uathúil, a dhear tusa.

Athraigh scéal do chultúir tríd an stair atá taobh thiar de do chathair a thaispeáint do dhaoine i ngníomhaíocht uathúil, a dhear tusa.