Áiteanna fanachta ar an líne thosaigh do fhreagróirí ar COVID-19

Tá óstaigh ag tairiscint a n-áiteanna do dhochtúirí, d'altraí, agus do fhreagróirí eile ar an líne thosaigh, ionas gur féidir leo fanacht gar dá gcuid oibre nó bheith achar sábháilte óna dteaghlaigh féin.

Tá óstaigh ag tairiscint a n-áiteanna do dhochtúirí, d'altraí, agus do fhreagróirí eile ar an líne thosaigh, ionas gur féidir leo fanacht gar dá gcuid oibre nó bheith achar sábháilte óna dteaghlaigh féin.

Conas is féidir le hóstaigh cabhrú

Má tá teach go léir agat, is féidir leat rogha a dhéanamh foireann cúraim sláinte agus freagróirí ar an líne thosaigh a óstáil i do cheantar. Cuirfimid seicliosta glantacháin úsáideach ar fáil ionas go mbeidh do spás réidh do na chéad fhreagróirí. Déanfar freagróirí a athbhreithniú chomh maith i gcomhair incháilitheachta roimh gach fanacht.

Conas is féidir le hóstaigh cabhrú

Má tá teach go léir agat, is féidir leat rogha a dhéanamh foireann cúraim sláinte agus freagróirí ar an líne thosaigh a óstáil i do cheantar. Cuirfimid seicliosta glantacháin úsáideach ar fáil ionas go mbeidh do spás réidh do na chéad fhreagróirí. Déanfar freagróirí a athbhreithniú chomh maith i gcomhair incháilitheachta roimh gach fanacht.

An freagróir ar COVID-19 thú?

Tá óstaigh ag tairiscint áiteanna le fanacht saor in aisce agus ar lascaine do dhaoine atá ag obair ar na línte tosaigh. Tá na táillí seirbhíse ar gach áit fanachta ar an Líne Thosaigh á dtarscaoileadh againn chomh maith.

Chun rochtain a fháil ar fhanacht, beidh ort cúpla ceist a fhreagairt lena chinntiú go bhfuil tú incháilithe. Nuair a bheidh sin déanta, beidh tú ábalta na háiteanna fanachta atá ar fáil i do cheantar a fheiceáil.

An freagróir ar COVID-19 thú?

Tá óstaigh ag tairiscint áiteanna le fanacht saor in aisce agus ar lascaine do dhaoine atá ag obair ar na línte tosaigh. Tá na táillí seirbhíse ar gach áit fanachta ar an Líne Thosaigh á dtarscaoileadh againn chomh maith.

Chun rochtain a fháil ar fhanacht, beidh ort cúpla ceist a fhreagairt lena chinntiú go bhfuil tú incháilithe. Nuair a bheidh sin déanta, beidh tú ábalta na háiteanna fanachta atá ar fáil i do cheantar a fheiceáil.

Ag tabhairt tús áite do do shláinte

Is mian linn a chinntiú go mbraithfidh daoine ar a gcompord agus iad ag óstáil tréimhsí fanachta agus ag cur tréimhsí fanachta in áirithe faoi láthair. Sin an fáth ar oibríomar le saineolaithe cúraim sláinte chun seicliosta glantacháin fairsing a chruthú a chabhróidh le hóstaigh ullmhú roimh gach fanacht.

Ag tabhairt tús áite do do shláinte

Is mian linn a chinntiú go mbraithfidh daoine ar a gcompord agus iad ag óstáil tréimhsí fanachta agus ag cur tréimhsí fanachta in áirithe faoi láthair. Sin an fáth ar oibríomar le saineolaithe cúraim sláinte chun seicliosta glantacháin fairsing a chruthú a chabhróidh le hóstaigh ullmhú roimh gach fanacht.

Freagraí ar do cheisteanna

Faigh tuilleadh eolais faoin gclár nó conas freagróirí ar COVID-19 a óstáil.

Tabhair tabhartais chun tréimhsí fanachta a mhaoiniú

Tugtar do thabhartas d'eagraíochtaí neamhbhrabúis a chabhraíonn le freagróirí ar COVID-19 a nascadh le háit le fanacht.