Airbnb 2022
Nuashonrú Samhraidh

Airbnb nua do dhomhan nua taistil

Taispeánann dhá shraith de ghrianghraif áille liostuithe tithe i gCatagóirí um Chaisleán, Fásach, Dearadh, Trá agus Tuath Airbnb. Taispeántar ceann de na liostuithe ar scáileán fóin póca, a léiríonn conas a bheadh na liostuithe le feiceáil in aip Airbnb.

Tá daoine níos solúbtha ná riamh faoi cá háit agus cá huair a dtaistealaíonn siad. Chun cuidiú leo leas a bhaint as na deiseanna nua seo, táimid ag tabhairt isteach an t-athrú is mó a rinneamar le deich mbliana anuas—lena n-áirítear bealach iomlán nua le cuardach a dhéanamh, bealach níos fearr le fanacht ar feadh tréimhse níos faide, agus leibhéal cosanta nach bhfuil a shárú le fáil.

Bealach nua chun cuardach a dhéanamh

Seo chugaibh dearadh úrnua, bunaithe ar Chatagóirí Airbnb, chun cabhrú lenár n-aíonna iniúchadh a dhéanamh go héasca ar dhomhan Airbnb—agus áiteanna a aimsiú nach mbeadh a fhios acu go bhféadfaidís a leithéid a chuardach.

Taispeánann ríomhaire glúine oscailte agus fón póca leathanach baile nua Airbnb, ar a dtaispeántar grianghraif liostuithe ó Chatagóir um Dhearadh Airbnb. Taispeánann sraith deilbhíní ag barr an leathanaigh na catagóirí éagsúla ar féidir le haoi iniúchadh a dhéanamh orthu.

Catagóirí Airbnb. Deartha chun cabhrú le haíonna teacht ar thithe uathúla.

Soláthraíonn ár nÓstaigh na milliúin teach uathúil ar fud an domhain. Eagraíonn Catagóirí Airbnb iad ina mbailiúcháin choimeádta, agus os cionn 50 catagóir tithe roghnaithe mar gheall ar a stíl, a suíomh, nó na gníomhaíochtaí in aice leo. Áirítear leo:

An Chatagóir Buail leis an Dearadh

Is féidir le haíonna iniúchadh a dhéanamh go héasca anois ar níos mó ná 20,000 teach a roghnaíodh mar gheall ar a n-ailtireacht íocónach agus ar a dtaobh istigh íocónach, lena n-áirítear sárshaothair a rinne ailtirí ar nós Frank Lloyd Wright agus Le Corbusier.

Greille tithe íocónacha ó Chatagóir Airbnb Dhea-dhearadh. Ina measc tá tithe a dhear Frank Lloyd Wright, Le Corbusier agus William Turnbull.
Frank Lloyd Wright
Á óstáil ag Marika
Greille tithe íocónacha ó Chatagóir Airbnb Dhea-dhearadh. Ina measc tá tithe a dhear Frank Lloyd Wright, Le Corbusier agus William Turnbull.
Le Corbusier
Á óstáil ag Elodie
Greille tithe íocónacha ó Chatagóir Airbnb Dhea-dhearadh. Ina measc tá tithe a dhear Frank Lloyd Wright, Le Corbusier agus William Turnbull.
Ailtireacht Taalman
Á óstáil ag Linda
Greille tithe íocónacha ó Chatagóir Airbnb Dhea-dhearadh. Ina measc tá tithe a dhear Frank Lloyd Wright, Le Corbusier agus William Turnbull.
Robert Nichol & Sons
Á óstáil ag Dayget
Greille tithe íocónacha ó Chatagóir Airbnb Dhea-dhearadh. Ina measc tá tithe a dhear Frank Lloyd Wright, Le Corbusier agus William Turnbull.
Steven Holl
Á óstáil ag Sarah
Greille tithe íocónacha ó Chatagóir Airbnb Dhea-dhearadh. Ina measc tá tithe a dhear Frank Lloyd Wright, Le Corbusier agus William Turnbull.
William Turnbull Jr.
Á óstáil ag Miju
Greille tithe íocónacha ó Chatagóir Airbnb Dhea-dhearadh. Ina measc tá tithe a dhear Frank Lloyd Wright, Le Corbusier agus William Turnbull.
Cameron Anderson Architects
Á óstáil ag Rick agus Steph
Greille tithe íocónacha ó Chatagóir Airbnb Dhea-dhearadh. Ina measc tá tithe a dhear Frank Lloyd Wright, Le Corbusier agus William Turnbull.
Ricardo Bofill
Á óstáil ag Hans

Conas a chruthaímid Catagóirí Airbnb

Roghnaithe as sé mhilliún teach

Soláthraíonn Óstaigh Airbnb an bailiúchán is mó de thithe uathúla ar domhan—idir thithe crainn agus teachíní beaga—i níos mó ná 100,000 baile ar fud 220 tír.

Anailís déanta le meaisínfhoghlaim

Déanaimid meastóireacht ar liostuithe ar Airbnb trí mheaisínfhoghlaim a úsáid chun teidil, cur síos scríofa, léirmheasanna ó aíonna, teidil grianghraf, agus sonraí eile a anailísiú.

Coimeádaithe ag Airbnb

Déanann baill d'fhoireann coimeádaíochta Airbnb athbhreithniú ar liostuithe agus ar ghrianghraif a thaispeántar a roghnaíodh de láimh. Ansin déantar athbhreithniú deiridh ar gach catagóir maidir le comhsheasmhacht agus caighdeán na ngrianghraf.

Seo chugaibh Tréimhsí Fanachta Roinnte

Tá níos mó daoine ná riamh ag dul ar thurais níos faide. Chun níos mó roghanna a thabhairt dóibh agus pleanáil á déanamh acu, chruthaíomar Tréimhsí Fanachta Roinnte, gné nua nuálach a roinneann turas idir dhá theach éagsúla—is féidir le haíonna anois 40% níos mó liostuithe ar an meán a aimsiú agus na tréimhsí fanachta níos faide sin á gcuardach acu.

Bealach níos fearr le fanacht ar feadh tréimhse níos faide

Scáileán fóin phóca ag taispeáint Fanacht Roinnte. Deir an scáileán: “Roinn do chuid ama idir Norrebro agus Gammelholm” agus taispeánann sé praghas an turais. Faoina bhun sin tá dhá ghrianghraf de na tithe. In íomhá Norrebro tá seomra bia le feiceáil in bhfuil leabhragán mór ar dhath an ghualaigh agus crann solais nua-aimseartha. In íomhá Gammelholm tá seomra bia eile le feiceáil agus é faoi sholas spéirléis mhóir. Tá dátaí mar fhoscríbhinn ar gach grianghraf a thugann le fios go soiléir go gcaithfeadh an t-aoi 12 lá in Norrebro agus 18 lá sa teach in Gammelhorm ina dhiaidh sin.

Dhá theach in aon cheann scríbe amháin

Nuair a lorgaíonn aíonna fanacht níos faide i gceann scríbe amháin, cuirfimid an rogha ar fáil a dturas a roinnt idir dhá theach éagsúla sa cheantar.

Taispeánann scáileán fóin póca Fanacht Roinnte ó Chatagóir na bPáirceanna Náisiúnta. Deir an scáileán “Roinn do chuid ama idir Zion agus Grand Canyon,” chomh maith le praghas an turais atá beartaithe. Tá dhá ghrianghraf taobh le taobh thíos. Taispeánann an grianghraf in Zion puball galánta faoi spéir dhorcha. Taispeánann an grianghraf in Grand Canyon linn snámha faoin aer le radhairc shléibhe. Tá dátaí faoi theideal gach grianghraif, rud a léiríonn go soiléir go gcaithfeadh an t-aoi 4 lá in Zion, agus 3 lá ina dhiaidh sin in Grand Canyon.

Dhá theach i gcatagóir amháin

Soláthraítear Tréimhsí Fanachta Roinnte i 14 chatagóir éagsúla, lena n-áirítear Campáil, Páirceanna Náisiúnta, Surfáil, agus go leor eile, ionas gur féidir le haíonna taitneamh a bhaint as tithe nó gníomhaíochtaí den chineál céanna in dhá áit. Mar shampla, d'fhéadfadh aoi a bheadh ag brabhsáil Chatagóir na bPáirceanna Náisiúnta Fanacht Roinnte a aimsiú a mholfadh teach in aice le Zion agus ceann eile taobh le Grand Canyon.

Eispéireas amháin gan stró

Taispeánann scáileán fóin póca Fanacht Roinnte. Deir an scáileán “Fan in Roma Norte agus in La Condesa,” praghas an turais, agus íomhánna de dhá spás gheala ildaite—ach difriúla lena chéile—i gCathair Mheicsiceo. Tá cnaipe ar a bhfuil an lipéad “Léarscáil” ar fáil thíos.

Meaitseáil chliste

Déanaimid dhá theach a phéireáil go cliste, a mheaitseálann an suíomh, an cineál réadmhaoine, agus na saoráidí.

Taispeánann scáileán fóin póca léarscáil de Chathair Mheicsiceo. Léirítear an dá theach a bhí le feiceáil ar an scáileán roimhe seo le deilbhíní dubha a thaispeánann dátaí gach fanachta. Taispeánann líne dhubh stuach cé chomh cóngarach agus atá na tithe dá chéile. Taispeántar ar íomhá intlise arís íomhánna den dá phaitió ildaite a bhaineann leis an bhFanacht Roinnte seo.

Mapáil bheochana

Ceanglaítear Tréimhsí Fanachta Roinnte ar an léarscáil le beochan a thaispeánann go soiléir an fad idir na tithe agus seicheamh na dtréimhsí fanachta.

Taispeánann scáileán fóin póca íomhá den fhanacht in Roma Norte, chomh maith le heolas ábhartha faoi áirithint a dhéanamh. Ag bun an scáileáin tá cnaipe a thugann cuireadh don aoi “Áirithint a Dhéanamh.”

Áirithint a dhéanamh go héasca

Nuair a roghnaíonn aoi Fanacht Roinnte, treoraítear é nó í trí shreabhadh atá éasca le húsáid chun gach teach a chur in áirithe—ceann amháin ag an am.

Leibhéal cosanta nach bhfuil a shárú le fáil

Is é AirCover an chosaint is cuimsithí saor in aisce sa taisteal, rud a thugann muinín dár n-aíonna má théann rud éigin amú, go dtacóimid leo.

AirCover
An chosaint is cuimsithí sa taisteal. San áireamh agus saor in aisce i gcónaí. Ar Airbnb amháin.

Tugann AirCover ceithre chosaint do gach aoi ar gach fanacht

Ráthaíocht um Chosaint Áirithinte

Ar an drochsheans go gcaithfidh Óstach áirithint a chur ar ceal laistigh de 30 lá roimh an tseiceáil isteach, gheobhaimid teach den chineál céanna nó teach níos fearr d'aíonna, nó tabharfaimid aisíocaíocht dóibh.

Ráthaíocht um Sheiceáil Isteach

Mura féidir le haoi seiceáil isteach sa teach agus nach féidir leis an Óstach an fhadhb a réiteach, gheobhaimid teach den chineál céanna nó teach níos fearr dó nó di ar feadh thréimse an fhanachta bunaidh, nó tabharfaimid aisíocaíocht dó nó di.

Ráthaíocht um Áit Fanachta Nach Raibh De Réir a Tuairisce

Má thugann aoi faoi deara, ag am ar bith le linn an fhanachta, nach bhfuil an liostú mar a fógraíodh é—mar shampla, gur stop an cuisneoir ag obair agus nach féidir leis an Óstach é a shocrú go héasca, nó nach bhfuil an oiread seomraí leapa ann agus atá liostaithe—beidh trí lá aige nó aici chun é a thuairisciú agus gheobhaimid teach den chineál céanna nó teach níos fearr dó nó di, nó tabharfaimid aisíocaíocht dó nó di.

Líne Shábháilteacha 24 uair sa lá

Má mhothaíonn aoi go bhfuil sé nó sí i gcontúirt ag am ar bith, gheobhaidh sé nó sí rochtain tosaíochta ar ghníomhairí sábháilteachta sainoilte, lá nó oíche.

Faigh sonraí iomlána faoin dóigh a gcosnaíonn AirCover áirithint gach aoi agus faoi aon eisiamh atá i bhfeidhm. Más Óstach thú, faigh tuilleadh eolais faoi cad a chiallaíonn AirCover duitse.

Is é Airbnb amháin a thugann AirCover do gach aoi

Airbnb
Iomaitheoirí
Ráthaíocht um Chosaint Áirithinte
Ráthaíocht um Sheiceáil Isteach
Ráthaíocht um Áit Fanachta Nach Raibh De Réir a Tuairisce
Líne Shábháilteacha 24 uair sa lá

Buntáistí AirCover i gcomparáid le cosaintí cuimsitheacha a thairgeann na hiomaitheoirí is mó atá againn saor in aisce.

Foireann thiomnaithe sainoilte, réidh lena chur ina cheart

Tá dhá fhón póca suite in aice lena chéile, taispeánann an ceann ar chlé comhrá téacs idir aoi Airbnb agus ball d'fhoireann AirCover Airbnb. Míníonn an ball foirne go bhfuair sí 5 áit nua le fanacht, cosúil le háirithint bhunaidh an aoi. Freagraíonn an t-aoi go raibh sí ábalta liostú ar a dtugtar “Cábán in Anchorage” a chur in áirithe. Taispeánann an fón ar dheis an chéad dá theach ó mhianliosta. Taispeánann an chéad ghrianghraf seomra suí grianmhar agus fáilteach ó chábán in Anchorage, Alasca. Is féidir barr an chéad liostaithe eile a fheiceáil freisin.

Foireann thiomnaithe sainoilte, réidh lena chur ina cheart

Tógadh AirCover isteach go díreach in aip agus láithreán gréasáin Airbnb, rud a fhágann go bhfuil sé éasca d'aíonna teagmháil a dhéanamh le gníomhaire ag am ar bith, agus fadhbanna a réiteach go tapa. Chun AirCover a sholáthar, chruthaíomar foireann gníomhairí sainoilte le haghaidh cúnamh a thabhairt le hatháirithintí ag an nóiméad deireanach, agus leathnaíomar ár Líne Shábháilteachta 24 uair sa lá ionas go mbeadh sí ar fáil i níos mó teangacha ná riamh.